09.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) Geçici 10. maddesinde düzenlenen sürelerin uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda:

  • Kanun’da sayılan istisnai haller dışında işverenlerin çalışanların iş sözleşmelerini fesih yasağının süresi 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • İşverenlerin tek taraflı olarak çalışanları tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.