İş odaklı bir bakış açısına sahip alanında uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmakta ve alanında lider konumda olan akademisyenler tarafından özel olarak desteklenmektedir.

≪ Geri

Alacak Tahsili

Alacak Tahsili

Ekibimiz, özel ve tüzel şahıslar aleyhinde yürütülen alacak tahsili işlemleri için hızlı, proaktif, etkin, basit ve uygun maliyetli çözümler sunar. Müvekkillerimiz için yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, müvekkillerimizin doğru sonuçlara ulaşabilmeleri için hukuk dışı diğer konuların yanı sıra marka yönetimine ve itibarın korunmasına önem vermekteyiz.

Resmi alacak tahsili süreçlerinin her aşamasını kapsayan hizmetler çerçevesinde, gerekli ve uygun bulunması durumunda öncelikle barışçıl ve alternatif müzakerelerde bulunmaktayız. Resmi aşamalar, genellikle aşağıdaki çerçevede yapılandırılır:

 • Duruşma öncesi işlemler: Borçluya resmi ihtarnamelerin talep yazılarının gönderilmesi ve gerekli tüm iş ve işlemlerle birlikte duruşma öncesi prosedürlerin gerçekleştirilmesi.
 • Duruşmalarda temsil hizmeti: Borçlunun borcunu ödemeye yanaşmadığı durumlarda, çoğunlukla İcra dairelerinde yürütülen işlemlerin ardından, Türk mahkemeleri nezdinde dava açılmaktadır.
 • Duruşma sonrası işlemler: Bu aşamada, mahkemelerin borcun tahsiline ilişkin kararının uygulanması için gerekli adımlar atılır.

Alacak tahsili hizmetlerimiz, aşağıdakileri içermektedir:

 • Türk mahkemeleri nezdinde tazminat taleplerinde bulunulması 
 • Esasa aykırı savunmaların kapsam dışı tutulmasına ilişkin talepler 
 • Büyük ölçekli/yüksek hacimli ticari tahsilatlar
 • Vadesi geçen borçlar için ilk talep yazılarından iflas dilekçelerine ve özel ya da tüzel şahıslar aleyhinde davalara kadar ilgili tüm işlemler
 • İcra işlemleri 
 • Alacakların borcun ödenmesine ilişkin yasal talepleri 
 • İflas bildirimleri ile devamındaki haciz işlemleri ve icra emirleri 
 • Borçlarla ilgili anlaşmazlıklar konusunda ticari çözüm yollarının müzakeresi.
İLGİLİ AVUKATLAR
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Alacak Takibi ve İcra

Alacak Takibi ve İcra

Ekibimiz, değeri milyarlarca dolara ulaşan, çok uluslu davalarda yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türk hukuk sisteminde tanınması dahil olmak üzere alacak takibi ve icra ile ilgili tüm konularda son derece deneyimlidir. Alacak takibi ve icra hizmetlerimiz aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Hukuki görüş ve konsültasyon 
 • Müvekkillerin iddialarının mahkeme sürecinden önce veya mahkeme sürecinde kabulünü sağlamak 
 • Müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsili 
 • Mevcut icra maddelerine atıfla sürecin yürütülmesi 
 • Ödeme emirlerinin ve senetlerinin icraya verilmesi
 • İlgili icra daireleri nezdinde icra işlemlerinin başlatılması ve denetlenmesi 
 • En uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi ve başvuru yapılması (şikayet, temyiz, haciz)
 • Yabancı mahkeme kararlarının ya da yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi. (Tanıma ve tenfiz uyuşmazlık çözümünde yer alabileceği gibi eğer bahse konu tanıma ve tenfiz icra ile ilgiliyse kanaatimizce bu cümlenin başında belirtilmelidir. Bu şekliyle genel tanıma ve tenfizmiş gibi anlaşılabilir.
İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Türkiye’de, kanunen açıkça bir engelin olmadığı durumlarda uyuşmazlıkların çözümü hususunda, zaman ve masraflardan tasarruf edilmesi amacıyla resmi mahkeme süreçlerinden kaçınılması özellikle tavsiye edilmektedir. Dostane bir ilişkinin sürdürülmesinin önemli olduğu durumlarda da bu yönteme başvurulması tercih edilmektedir.

Müvekkillerini temsil ederken mümkün olan her durumda arabuluculuk yöntemiyle çözümlere ulaşmaya özen gösteren firmamız, arabuluculuk ve müzakere yöntemlerinde de faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlarda olduğu gibi yetkin ve deneyimli bir ekiple çalışmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Bener Hukuk Bürosu, bankalara ve finans kuruluşlarına kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Yerel bankaları ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşlarını temsil ediyor ve müvekkillerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. 

Türkiye’de bankacılık ve finans sektörleri ciddi anlamda denetime tabidir. Bu bakımdan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasaları Kurulu gibi kuruluşlarla işlem yapmanın gerekli olduğu düzenleyici hizmetlerin sunulmasında deneyimli bir firma olarak hizmet vermekteyiz.

Hukuk büromuz, finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillere de finans, kiralama, ipotek konularında ve ayrıca bankaları ve finans kuruluşlarını ilgilendiren benzer işlemlerde hukuki destek sağlamaktadır.

Katman II Sermaye, teminatlı kredi tesisleri, yapılandırılmış finansman, sendikasyon kredileri, borç finansmanı, kurumsal tröst, iflas ve yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere birçok finansal araç konusunda deneyimli bir ekiple faaliyet göstermekteyiz.

Ayrıca ekibimiz kredi senet yapıları ve diğer vadeli karşılık düzenlemelerinin yanı sıra rotatif krediler, ara borç finansmanı ve fatura iskonto imkanları dahil olmak üzere ‘Proje Finansmanı’ ve ‘Devralma Finansmanı’nda da tecrübelidir.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Birleşme ve Devralmalar (M&A)

Birleşme ve Devralmalar (M&A)

M&A ve kurumsal ekibimiz, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çok yönlü ve deneyimli ekibimiz, Türkiye’de çok sayıda ‘M&A’ işleminin son derece verimli bir biçimde tamamlanmasını sağlamıştır. 

Finansal hizmetler, sanayi ve üretim, enerji ve altyapı, ilaç, kimyasallar, perakende, e-ticaret, yiyecek ve içecek, medya ve telekomünikasyonun da aralarında bulunduğu önemli sektörlerde yerel ve uluslararası ölçekte yürütülen M&A işlemleri için çok geniş bir kitleye hizmet vermekteyiz. Uluslararası şirketlerin satın alınmasıyla ilgilenen şirketleri, hedef firmaları, satıcıları, özel sermaye ve kaldıraçlı satın alma işlemlerinde bulunan firmaları, kurumsal ve özel yatırımcıları, bankaları ve finans danışmanlarını şirket birleşmeleri, devralmalar, ortak girişimler, ortaklıklar, özelleştirmeler, hisse ve varlık alım ve satım işlemleri, ihale teklifleri, kaldıraçlı satın alma işlemleri, sermaye yapısının düzenlenmesine yönelik işlemler, azınlık yatırımları, şirket bölünmeleri, opsiyon ve kazanç sözleşmeleri ile kurumsal yeniden yapılandırma işlemleri gibi müzakereye dayalı, tartışmalı işlemlerde temsil etmekteyiz. 

Müvekkillerimiz için pragmatik ve işlem odaklı bir bakış açısıyla hizmet vermekteyiz. Bu sayede, şimdiye kadar pazarda yürütülen önemli e-ticaret devralma işlemlerinin önemli bir kısmında uluslararası yatırımcıları temsil etme ayrıcalığına erişmiş bulunmaktayız. 

Ekibimizin düzenli olarak danışmanlık hizmeti sunduğu diğer önemli işlemler aşağıdakileri içermektedir:

 • Takipteki krediler (NPL)
 • Sorunlu varlık yatırımları 
 • Özel sermaye
 • Risk sermayesi
 • Melek yatırımlar
İLGİLİ AVUKATLAR
bahar-ulgen

BAHAR ÜLGEN HASŞERBETÇİ

bahar.ulgen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Enerji

Enerji

Bener, Türkiye’de enerji sektörünün merkezinde faaliyet göstermektedir. Uzman ekiplerimizle, müvekkillerimizin özel ihtiyaçlarına yanıt veren üstün nitelikli tavsiyelerde bulunmaktayız. Uygulanabilir ticari tavsiyeler ve inovatif çözümlerle, şirketlerin, finans kuruluşlarının ve yatırımcıların sektörde karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktayız. 

Enerji sektöründeki müvekkillerimizin projeleri ve işlemleri başarıyla tamamlamalarını sağlamaya odaklanan ekibimiz, yerel pazara ilişkin derin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla sektörde fark yaratmaktadır.

Avukatlarımız, enerji ve doğal kaynaklar alanlarında faaliyet gösteren müvekkillerimize aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu kapsamlı hizmetler sunmaktadır:

 • Upstream petrol ve doğal gaz
 • Boru hatları 
 • LNG
 • Rafineri ve petrokimyasallar 
 • Enerji dağıtımı 
 • Yenilenebilir enerji (hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal enerji dahil)
 • Alternatif enerji
 • Su ve atık su
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Fikri Mülkiyet

Fikri Mülkiyet

Hukuk büromuz, müvekkilleri telif hakkı, ticari marka ve patent haklarının ihlali ile ilgili konularda temsil etmekte ve FM ile ilgili ticari yönetmelikler, sahtecilik, haksız ticaret/rekabet ve ticari marka ve patentlerin tescil başvuruları konusunda hizmetler sunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Gayrimenkul

Gayrimenkul

Türkiye’de gayrimenkul piyasalarının kaydettiği büyümeye ve karmaşıklık seviyesine uygun olarak, gayrimenkul hizmetlerimizin özellikle sektördeki yabancı yatırımı seviyelerinde görülen değişimlerle paralel bir biçimde geliştirilmesini sağlamaya özen göstermekteyiz. Gayrimenkul avukatlarımız günümüzde ortak girişimlerle ilgili konular, arazi alım satım işlemleri, uzun vadeli kira sözleşmeleri, inşaat kredileri ve konut ve ticari gayrimenkul kiralamaları dahil olmak üzere birçok konuda faaliyet göstermektedir.

Önde gelen alışveriş merkezleri, uluslararası marka oteller ve büyük ölçekli karma kullanım projeleri dahil olmak üzere ticari ve konut projelerine ilişkin faaliyette bulunan geliştirme uzmanlarını, kredi verenleri ve yatırımcıları temsil etmekteyiz. Ayrıca büyük ölçekli M&A işlemlerinin gayrimenkule ilişkin unsurlarında bu alanda sahip olduğumuz deneyimlerden istifade etmekteyiz. 

Kira Hukuku

Geleneksel gayrimenkul kiralama hizmetlerine ek olarak, ticari gayrimenkul projeleri ve bina yönetimi için konsolide destek hizmetleri sunmaktayız. Kira Hukuku ve Borçlar Hukuku’nda uzman avukatlarımız, her türlü kiralama işleminin yanı sıra uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hizmet vermektedir. 

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Göçmenlik ve Vatandaşlık

Göçmenlik ve Vatandaşlık

Bener Hukuk Bürosu, şirketlere ve şahıslara yurtiçinde ve yurtdışında göçmenlik hukukuna ilişkin konularda hizmet vermek için özel olarak kurulan ekibiyle uluslararası başarılara imza atan bir Türk hukuk firmasıdır.

Müvekkillerimizin faaliyetleri ve vizyonu global dahi olsa, göçmenlik hukukunun yerel düzeyde uzmanlık gerektiren bir alandır.. Bu bakımdan, göçmenlik ekibimiz çalışma izinleri, mesleki denklik, farklı ikamet izni seçenekleri, aile bireylerinin ve stajyerlerin statüsü, vatandaşlık ve Türk hükümeti nezdindeki tenfiz konuları da dahil olmak üzere göçmenlikle ilgili her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bener, Türkiye’de özel bir göçmenlik hukuku ekibi olan birkaç hukuk firmasından biridir.

Türkiye’de göçmenlik ve iş hukuku ile ilgili hizmetlerimize ek olarak, dünya genelinde lider insan kaynakları hukuku uzmanlarının oluşturduğu ‘Ius Laboris’ ve ‘Alliance of Business Immigration Lawyers’ (ABIL) üyesi olarak, geniş çaplı global hizmetler sunmaktayız. Bener, her iki birliğin tek Türk üyesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu üyelikler sayesinde, Bener 45 farklı ülkede çok uluslu transfer işlemlerini başarıyla gerçekleştirme imkanına sahiptir.

Ekibimizin esnek ve takım odaklı yaklaşımı, göçmenlik hukukuyla ilgili meselelere hızla ve etkin bir biçimde yanıt vermemizi mümkün kılmaktadır. Türk, ABD’li ve Avrupalı hukukçulardan oluşan ekibimizin uluslararası tecrübesi sayesinde, kültürünüzü, işinizi ve hukuk sisteminizi doğru bir biçimde değerlendiriyoruz. Ayrıca, bilgiye dayalı kararları zamanında alabilmeniz için sizinle kendi dilinizde hızlı, açık ve net bir biçimde iletişim kuruyoruz.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Türk hukuk sisteminde özel hukuk konularıyla hükümeti, devleti ve idari kurumları ilgilendiren meseleler arasında genel bir ayrım gözetilmektedir. Şahıslar veya işletmeler ile gümrük, imar, resmi yaptırımlar ve vergiler gibi konulardan sorumlu resmi makamlar arasındaki meseleler, özel bir mahkeme sisteminin uygulandığı, idari prosedürlere tabi özel bir rejim kapsamında değerlendirilir.

Ekibimiz, idari işlem ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz edilmesi, Gelir İdaresi, Vergi Daireleri ya da Gümrükler tarafından yapılan vergi hesaplamalarının ve para cezalarının iptali, geliştirme ve konut işlemlerine ilişkin itirazlar ve adli usullerin uygulanması gibi idari konularda deneyimlidir.

Müvekkillerimizi; itiraz, müzakere ya da izinlerle ilgili olarak tüm idari makamlar nezdinde ve ayrıca idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla en yüksek idari yargı organı olan Danıştay huzurunda da temsil etmekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas ve alacak tahsili alanında faaliyet gösteren avukatlarımız, Türkiye’de uygulanan ödeme aczi işlemlerinde son derece deneyimlidir. Ekibimiz, birçok iflas davasında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmenin yanı sıra

 • Alacaklıların iddialarının desteklenmesi 
 • Haciz işlemi yapanların ve teminatsız alacaklıların yanı sıra teminatlı alacaklıların temsili 
 • Hileli temlik işlemlerinin iptaline ilişkin davalar 
 • Aşağıdakilerin aralarında bulunduğu ödeme aczine ilişkin hasmane olmayan meselelerde genel avukatlık hizmetleri: 
  • Farklı ödeme aczi işlemlerinin sağlayacağı faydalar  
  • Finansal açıdan sorunlu kuruluşlarla yürütülen faaliyetlerde menfaatleri korumanın etkin yöntemleri 
  • Borç verenlerin sorumluluğu ve borçluların varlıklarının devralınması hususlarında da müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.
İLGİLİ AVUKATLAR
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve Altyapı

İnşaat, mühendislik ve altyapı ekibimiz sektörde faaliyet gösteren gayrimenkul geliştirme şirketlerini, emlak yatırım şirketlerini, finansman sağlayıcıları, mukimleri ve yüklenicileri birçok konuda temsil etmektedir. Büyük ölçekli karma kullanım projeleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, ofis geliştirme projeleri, lojistik merkezleri, enerji ve altyapı projeleri hizmet verdiğimiz paydaşlar arasında yer almaktadır.

İnşaat, mühendislik ve altyapı projelerine aşağıdakilerin de dahil olduğu çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

 • Tedarik stratejileri ve sözleşme yapıları
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Sözleşme yönetimi
 • İnşaat uyuşmazlıkları ve uyuşmazlıkların çözümü

İşlemsel yatırım ve geliştirme çalışmaları konusunda inşaat uzmanlarıyla yakın işbirliğinde bulunan ekibimiz, inşaat, geliştirme ve finansman dokümanları konusunda aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • EPC sözleşmeleri
 • Tasarım ve inşaat
 • İnşaat yönetimi
 • Danışman görevlendirme süreçleri
 • Mevzuata ilişkin konular
 • Garantiler & Senetler ile Türev İşlemler
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bener, Türk hukukunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda engin bir deneyime sahiptir.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili tüm hukuki konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz:

 • İşverenlerin ve çalışanların görevleri
 • Yüklenici ve alt yüklenici ilişkilerinin mevcut olduğu durumlarda asıl işverenin sorumlulukları 
 • Sağlık  ve güvenlik ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması 
 • İşyer(ler)inde verilen bilgi, talimat ve eğitimlerin gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması 
 • Hukuki uyum değerlendirmeleri
 • Herhangi bir olayın gerçekleşmesinin ardından açılan ceza davalarının yanı sıra uygulanan idari cezalar ve tazminat talepleri hakkında danışmanlık hizmetleri
İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İslami Finans

İslami Finans

1970’lerden itibaren İslami finansın giderek popülerleşmesi sonucunda, global düzeyde sofistike ve rekabetçi bir piyasa oluşmuştur. Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları 1980’lerden beri bu piyasanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır ve enerji, gayrimenkul ve sigorta gibi kilit sektörler Ortadoğulu yatırımcılardan giderek daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye 2023 hedeflerine ilerlerken, gerekli finansman seviyelerine ulaşılması amacıyla diğer finans modellerinin yanı sıra İslami finansmanın da artan düzeyde kullanıldığına tanık olmaktayız.  

Bener Hukuk Bürosu, Türkiye’de İslami finansmana ihtiyaç ya da ilgi duyan katılım bankalarına ve diğer yerel ve uluslararası kuruluşları tavsiyelerde bulunmak için gerekli donanıma sahiptir. Bu bakımdan, Türkiye’de hukuki yapı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan personelimizle İslami finansman ve mevzuata dayalı işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

İslami finans uzmanlığımız aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İslam Hukuku’nun finansal ilkeleri 
 • Türkiye’de İslami finansa ilişkin yasal çerçeve 
 • Mevzuatta yapılan mevcut ve olası düzenlemeler 
 • Murabaha, Mudarabah, Ijarah ve Sukuk başta olmak üzere İslami finans işlemlerinin Türk hukukuna uygun olarak yapılandırılması
 • İslami finans kuruluşlarını ilgilendiren düzenleyici M&A’lar
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İstihdam

İstihdam

Bener İstihdam ekibi, çalışanlara sunulacak teşvikler, istihdam ve emeklilik düzenlemelerine ilişkin tüm konularda faaliyet göstermektedir. Ekibimiz, bu üç alanı ilgilendiren yerel ve uluslararası konularda derinlemesine bilgi ve uzmanlık sahibidir. 

Avukatlarımız, iş hukukuna ilişkin pratik ve ticari tavsiyelerin yanı sıra hisse planlarının ve emeklilik programlarının uygulanmasına ve yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda uzmandır. Ayrıca, sendikal faaliyetlere ilişkin konularda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. 

Müvekkil merkezli yaklaşımımız çerçevesinde, danışmanlık ve kurumsal işlem çalışmalarının yanı sıra müvekkillerimizin ihtiyaçlarına özel hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler, kanunda yapılan değişiklikler ve bunların müvekkillerin faaliyetleri üzerinde yaratabileceği etkiler hakkında düzenli güncelleme ve eğitim sunulmasını da içermektedir.

Pazarda en iyi uygulamaları geliştirmek için çalışmayı taahhüt ediyor ve müvekkillerimize en iyi, uygulanabilir ve geçerli tavsiyeleri sunabilmeleri için avukatlarımızın uygun eğitimleri almasını sağlamak amacıyla hatırı sayılır düzeyde zaman ve kaynak harcıyoruz.

Bener Hukuk Bürosu, istihdam alanında lider konumda bir firma olarak müvekkillerine istihdam ve sosyal güvenlik hukuku alanında aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Ücret ve yan haklar 
 • İstihdam dokümanları 
 • Fesih
 • Toplu işten çıkarmalar
 • Sendikalarla ilişkiler
 • İş sağlığı ve güvenliği 
 • Taşeronluk ve geçici istihdam ilişkileri 
 • Emekli maaşları
 • İş anlaşmazlıkları
 • İhbarların soruşturulması
İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Kurumsal

Kurumsal

Müvekkillerimize satın alma siparişlerinin, garanti ve diğer ticari formların hazırlanmasının yanı sıra anonim şirket, limitet şirket, ortaklık ve ortak girişimlerin kuruluşu gibi konularda kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Start-up ve KOBİ’lerden çok uluslu holdinglere, tröstlere ve STK’lara kadar her türlü şirketle ortak çalışmalarda bulunuyoruz.

Müvekkillerimize ‘franchise’, ekipman kiralama ya da satın alma, lisanslama ve fikri mülkiyet, tedarik, satış temsili, yönetimi veya hizmetleri ile üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile ilgili süreçlerde ve resmi düzenleyici gerekliliklere uyum kapsamında yardımcı oluyoruz. 

Ayrıca ticari ayrılık ve uzlaşmalar, işletme sahipleri arasında alım/satım düzenlemelerinin yapılandırılması ve şirket yönetimi ve kontrolüne ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi ile ilgili konularda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Müvekkillerimizin iş fırsatlarından tam anlamıyla istifade edebilmeleri için işbirliğine dayalı bir yaklaşımın önemini anlıyor ve şirketlerle ve şahıslarla güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren entegre hizmetler sunuyoruz. 

Kurumsal ekibimiz, doğru zamanda doğru tavsiyeleri mükemmel bir biçimde sunabilmek için ‘Uyuşmazlıkların Çözümü’, ‘Kurumsal Göçmenlik ve Projeler’ gibi farklı ekiplerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
eren-ucok

EREN ÜÇOK

eren.ucok@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Madencilik

Madencilik

Bener Hukuk Bürosu, uzun süredir Türkiye’de madencilik sektörünün yapısına gerçek anlamda hakim olan sınırlı sayıdaki hukuk bürolarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır. Madencilik ve metal sektöründe faaliyet gösteren çeşitli yatırımcıları, şirketleri, maden arama ve madencilik firmalarını temsil etmekteyiz. 

Avukatlarımız, ihale sürecinden lisanslama ve izinlere, işletmeden ekipman tedarikine ve faaliyetlerin sonlandırılmasına kadar madencilik projelerinin yaşam döngüsünün her bir aşamasında tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. MİGEM’in müdahalesini gerektirenler de dahil olmak üzere madencilikle ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümlenmesinde deneyimli bir ekiple çalışmalarda bulunmaktayız. 

Pazarın ihtiyaçlarına göre şekillendirilen madencilik hizmetlerimiz kapsamında halen öncelikli olarak kıymetli ve baz metallere odaklanıyor olsak da, kömür, dekoratif taşlar ve tuz üretimi gibi başka kaynak türlerine ilişkin projelerde de deneyimli bir ekiple faaliyet göstermekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Özelleştirmeler ve Kamu İhaleleri (PPP dahil)

Özelleştirmeler ve Kamu İhaleleri (PPP dahil)

Kurumsal ve M&A ekibimiz, petrokimyasal, telekomünikasyon, enerji, doğal gaz, rafineri, alkollü içki ve enerji dağıtımı gibi Türkiye’nin önemli özelleştirme projelerinde uluslararası yatırımcılara, finans danışmanlarına ve Türk hükümetinin resmi makamlarına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Deneyimli ekibimiz, yapılandırmadan due diligence ve kapanışa kadar özelleştirme işlemlerinin her aşamasında hizmet vermektedir. 

Hukuk bürosu olarak, uluslararası ihaleler, imtiyazlar, savunma sözleşmeleri, kamu ihaleleri ve teklif süreçleri ile ilgili hukuki destek sağlıyoruz. Söz konusu hukuki destek, Türkiye’de yürütülen özelleştirme projeleri, enerji projeleri, telekomünikasyon projeleri, yap-işlet-devret ve yap-işlet projeleri kapsamında tavsiye, hukuki görüş ve proje yönetimi faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca PPP kanunlarında yapılan değişiklikleri yakından takip eden ekibimiz, ülkemizde şu ana dek düzenlenen en büyük sağlık PPP projesi ihalesini başarıyla tamamlamıştır.

İLGİLİ AVUKATLAR
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Proje finansmanı, kontrollü ve öngörülebilir nakit akışı karşısında ciddi düzeyde borç alınmasını gerektiren büyük çaplı projelerde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda, yatırımlar açısından ciddi bir cazibe merkezi haline gelmiş ve finans yöntemi olarak genellikle proje finansmanı kullanılmıştır. 

Bener Hukuk Bürosu, altyapı projelerinin geliştirilmesine ilişkin büyük çaplı işlemler kapsamında sponsorlar, geliştirme uzmanları, kredi verenler, özsermaye yatırımcıları ve uluslararası kuruluşlar için danışmanlık hizmeti veren deneyimli bir proje finansmanı ekibiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda edindiğimiz engin tecrübeler çerçevesinde, ilgili tüm tarafların menfaatlerinin korunduğu finansman dokümanlarının önemini takdir etmekte ve uygun faaliyetlerde bulunmaktayız.

Proje finansmanı uzmanlığımız aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Proje yapısı ve akdi konular 
 • Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi 
 • Doğrudan, teminatlı ve sponsor destekli sözleşmeler hakkında tavsiyelerde bulunulması 
 • Finansal konuların değerlendirilmesi 
 • Risklerin hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması 
 • Teminat paketlerinin yapılandırılması 
 • Ulaştırma, su, sağlık ve enerji gibi sektörlerde imtiyaz sözleşmeleri ve enerji alım sözleşmeleri 

Ekibimiz, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu yeni ve standart finansman yöntemlerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi konusundainovatif bir bakış açısına sahiptir:

 • Türev işlemler 
 • Yapılandırılmış finansman
 • Menkul kıymetleştirme
 • Sukuk ve İslami finans
 • Proje senetleri 
 • Kaldıraçlı kiralama işlemleri
 • Emtia menkul kıymetleştirme işlemleri 
 • Parasallaştırma
 • Varlık havuzu fonları 
 • PPP/PFI
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Rekabet

Rekabet

Rekabet ve düzenleyici konularda faaliyet gösteren ekibimiz, şirket birleşmeleri, devralmalar ve ortak girişimler ile ilgili düzenleyici konular ve rekabet hukukununyanı sıra ‘Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmalar dahil olmak üzere tekel karşıtı tahkikatlar, ticari strateji ve tekel karşıtı kanunlara uyum konularında uluslararası müvekkillere danışmanlık hizmetleri vermektedir.  

Hizmet alanımız rutin birleşme bildirimlerinden yetkili makamlarla kapsamlı müzakerelere kadar rekabet hukukunun her alanını kapsamaktadır. Bu bakımdan, müvekkillere rakiplerle ilişkileri, hakim şirketlerin tutumu ve distribütörlük uygulamaları, lisanslama ve fiyatlandırma politikaları hakkında tavsiyelerde bulunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
bahar-ulgen

BAHAR ÜLGEN HASŞERBETÇİ

bahar.ulgen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Sermaye Piyasaları

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasalarında aşağıdakilerinin de aralarında bulunduğu geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız:

Swap işlemleri/Türev işlemler/Yapılandırılmış ürünler/Özsermaye:

Türev işlem uygulamalarında herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla OTC türev işlemleri, F/X ürünleri, kredi türevleri, özsermaye türevleri ve emtia da dahil olmak üzere tüm türevleri kapsayan hizmetler veriyoruz. Ayrıca, yerel türev piyasa rejimlerine odaklanıyor ve müvekkillerimize Türkiye’de yürürlükte bulunan türev piyasası kurallarının yanı sıra, yerel paydaşlarla yapılacak türev sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve sonuçlandırılması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Özsermaye, yapılandırılmış ürünler, menkul kıymet ödünç işlemleri repo ve temel brokerlik dokümantasyonunun da aralarında bulunduğu karmaşık sermaye piyasası işlemleri hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz.

Mevzuata ilişkin hizmetler:

Yerel ve global finans kuruluşlarına sermaye piyasaları mevzuatına uyum, ticaret ve yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, brokerlik, yatırım tavsiyelerinin sunulması, saklama hizmetleri ve lisanslama ve ruhsatlandırma gereklilikleri hakkında hukuki tavsiyeler sunuyoruz.

Ayrıca borsaya kote şirketlere, brokerlik şirketlerine, bankalara, CMB’ye kayıtlı yabancı yatırım fonlarına ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine tabi bulunan diğer finans kuruluşlarına mevzuat hakkında sürekli destek sunmaktayız. Yabancı brokerlik firmalarına, finans kuruluşlarına, çok uluslu şirketlere ve şahıslara Türkiye’de kamuya arz işlemlerinin yapılandırılması ve başvuru süreci, Türk şirketlerinin uluslararası ve Avrupa pazarlarında arzı, Türk ve yabancı fonların giriş ve kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerin takibi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla karmaşık SPK mevzuatına ilişkin tüm hususlarda tavsiyelerde bulunmaktayız.

SPK nezdinde ürün tescili:

Firmamız, yabancı sermaye fonları ve diğer yabancı finansman araçları dahil olmak üzere ilgili ürünlerin SPK nezdinde tescilini gerçekleştirir ve sermaye arzları, IPO’lar (ilk halka arz) ve ikincil arzlar konusunda deneyimlidir.

Resmi soruşturmalar hakkında danışmanlık:

SPK ve BDDK dahil olmak üzere resmi makamlarca yürütülen soruşturmalarda müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Personel hisse planları:

Firmamız, yabancı kuruluşların Türk iştiraklerinin ya da şubelerinin çalışanlarına sunulan personel hisse planlarına ilişkin mevzuat kuralları hakkında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50

≪ Geri

Sigorta

Sigorta

Türkiye’de bankacılık ve finans hizmetleri piyasaları iyi düzenlenmiş olmakla birlikte, sigorta sektörü de son zamanlarda yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatların artması ve düşük pazar penetrasyonu ile bu piyasaları yakalamaya başladı. Bener Hukuk Bürosu, alacak sigortasının yanı sıra hayat, hayat dışı sigorta ve zorunlu sigorta segmentlerinde brokerlere, sigortacılara, işletmelere ve finans kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Entegre ekipler halinde faaliyet gösteren avukatlarımız, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmaktadır:

 • Lisanslar ve düzenleyici makamlarca yürütülen soruşturmalar dahil olmak üzere sigortayla ilgili yasal ve düzenleyici konular
 • Dağıtım kanalları ve bankasürans sözleşmeleri de dahil olmak üzere ilgili yasal konular
 • Acente ve dağıtım anlaşmaları
 • Reasürans
 • Ürün yapılandırma – zorunlu sigorta, sorumluluk sigortası ve yeni ürünler dahil
 • Sigorta sektöründe kamu ve özel M&A işlemleri
 • Sigorta ve reasürans davaları
 • Çeşitli sigorta poliçelerine ilişkin hukuki danışmanlık
 • İş hukuku ve işçi-işveren sigorta yükümlülükleri
 • D&O, yanlış uygulama ve mesleki sorumluluk sigortaları
 • Bireysel özel emeklilik
 • İnşaat, mimarlık ve mühendislik (üçüncü şahıs sorumluluk ve tüm riskler)
 • Vergi danışmanlığı
İLGİLİ AVUKATLAR
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim / Avukatlık Hizmetleri

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim / Avukatlık Hizmetleri

Kurumsal yönetim ve avukatlık faaliyetleri çerçevesinde, birçoğu sektöründe lider olan ve yarısından fazlası Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden oluşan 130’un üzerinde şirkete hizmet vermekteyiz. 

Farklı disiplinlerde uzman avukatlardan oluşan kurumsal hizmet ekibimiz, müvekkillere kurum içi hukuk hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunmakta ve şirketlerin günlük faaliyetleriyle ilgili gereksinimlerine anında yanıt vermek için görev yapmaktadır. Bu hizmetler olağan iş faaliyetleri kapsamında karşılaşılan tüm konuları içermekte olup, bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

 • Şirketin sekreterya / kurumsal yönetim hizmetleri 
 • Yeni şirket vasıtalarının kuruluşu 
 • Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile Türkiye’de yürürlükte bulunan diğer kanun ve yönetmeliklerle ilgili hukuki konularda danışmanlık 
 • İmza sirküleri, vekaletname, pay defteri gibi resmi kayıtlarda yer alan hukuki dokümanların gözden geçirilmesi 
 • Ticaret sicil müdürlükleri, noterler ve diğer idari makamlar nezdinde yürütülmesi gereken tüm hukuki işlemler 
 • Yönetim kurulu, genel kurul ve diğer yasal toplantıların düzenlenmesi ya da bu hususta yardımcı olunması 
 • Fikri mülkiyet hukukundankaynaklanan konular
 • Üçüncü taraflarla toplantılar/müzakereler
 • Satış, istihdam, kiralama ve distribütörlük sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi 
 • Herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdakiler de dahil olmak üzere istihdam ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm konular:
  • Ücret ve yan haklar
  • İstihdam dokümanları 
  • Fesih
  • Toplu işten çıkarmalar 
  • Sendikalarla ilişkiler 
  • İş sağlığı ve güvenliği 
  • Taşeronluk, geçici istihdam ilişkileri.
İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari işlemler, rutin iş hayatının önemli bir parçasını oluşturur. Müvekkillerimizin planladıkları sözleşmelerle ilişkili riskleri ve izlemeleri gereken prosedürü doğru anlamalarını ve gerekli hazırlıkları yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Alanında lider ekibimiz, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu ticaret hukuki işlemlerinde ve uyuşmazlıklarında yetkin hizmetler sunmaktadır:

 • Yerli ve uluslararası şirketler için danışmanlık hizmetleri 
 • Türk hukukunave uluslararası hukuka tabi ticari sözleşmeler 
 • Müzakereler ve uzlaşma 
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu 
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşu ve faaliyetleri 
 • Yeniden yapılandırma
 • Noter işlemleri ve noter tasdikli tercüme hizmetleri 
 • Yatırım teşvikleri 
 • Sermaye artırımı ve azaltımı
 • Elektronik ticaret
 • Lisanslama ve distribütörlük 
 • Ulaştırma ve lojistik 
 • Franchise sözleşmeleri
 • Acente sözleşmeleri 
 • Alım ve satım sözleşmeleri
 • Kiralama
 • Sigorta
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Mevzuat ve Uyum kapsamında, stratejik öngörülere dayanan hukuki temsil deneyimimiz sayesinde müvekkillerimize çeşitli hizmetler sunmaktayız. Yerel mevzuatla ilgili engin bilgi birikimine ve özel uzmanlığa sahip olan ekibimiz, mevzuata ilişkin gerekliliklerin tüm dünyada hızla değiştiği ve şeffaflığın giderek daha önemli hale geldiği bir ortamda sorumlulukların anlaşılması, risklerin yönetilmesi, bu hususta ortaya çıkabilecek karmaşık konuların çözümlenmesi ve yasalara ve mevzuata uyum sağlanması konusunda müvekkillere özel tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Finans, sağlık, ilaç, kimya ve enerji gibi ciddi denetime tabi olan sektörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sektörde faaliyet gösteren müvekkillere mevzuat ve uyum konusunda tam kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız. Karmaşık işlemler, günlük faaliyetler, mevzuata ilişkin hukuki işlemler, lisans ve izin başvuruları, teşvik uygulamaları ve kamu ihalelerine hazırlık mevzuata ilişkin hizmetler kapsamında yer almaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde uyum risklerini ve bunlardan kaynaklanabilecek maliyetleri değerlendirmek suretiyle, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri idari makamların yürüttükleri soruşturmalar ve bu hususta gerçekleştirilen önleyici faaliyetler ile ilgili hususlarda temsil etmekteyiz. FCPA, İngiltere Rüşvetle Mücadele Kanunu ve Türk hukukunun yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hükümleri kapsamında yürütülen soruşturmalar bakımından deneyimli ve bilgili bir ekiple faaliyet göstermekteyiz.  Bu bakımdan, birleşme ve devralmalarla ilgili yolsuzlukla mücadele due diligence çalışmalarında müvekkillerimize yardımcı olmakta ve kurum içi uyum soruşturmalarının yürütülmesi ve beyaz yaka suçlarının ele alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Ayrıca kurum içi etik ve uyum eğitimleri kapsamında kriz dokümanlarının hazırlanmasında yardımcı olmakta ve uyum konularında kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Ekibimiz, şirketler için etik programlarının ve altyapılarının geliştirilmesi, şirket politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve ihbar (whistleblowing) prosedürlerinin tasarlanması konusunda uzmandır.

İLGİLİ AVUKATLAR
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Bener Tüketici Talepleri ekibi, ‘anahtar teslimi’ yaklaşımına uygun olarak tam kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Her bir müvekkilin gereksinimlerine yanıt veren kapsamlı ve özel bir yaklaşım doğrultusunda, tüketici hukuku danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi ve dava süreçleri ile ilgili hizmet veriyoruz.

Son yıllarda, özellikle e-ticaret platformunun ivme kazanması gibi yeni gelişmelere paralel olarak, tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun ve yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Geleneksel tüketici koruma hizmetlerimiz, perakendeciler için akdi ve garanti ile ilgili iş modellerinin yapılandırılması, tüketicilerin iddialarının çözümlenmesi, uzlaştırma süreçlerinin müzakere edilmesi veya mesnetsiz iddialar karşısında savunma yapılması şeklinde özetlenebilir. Ayrıca müvekkillerimizi özel tahkim kuruluşları ve tüketici mahkemeleri nezdinde temsil etmekteyiz. 

Farklı ürün kategorilerinde tüketicilerin korunması konusunda engin bir deneyime sahip olan Bener Hukuk Bürosu, satış faaliyetlerinde bulunan müvekkilleri ilgilendiren her türlü talep ve iddianın yönetilmesi ve savunulması sırasında marka itibarının gözetilmesine odaklanan bir yaklaşım sergilemektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Türev İşlemler

Türev İşlemler

Bener; faiz oranları, döviz kurları, emtia, menkul kıymetler ve kredi gibi ürünleri içeren swap, opsiyon ve yapılandırılmış senet işlemlerinde deneyimli bir hukuk bürosudur. Yeni ürün geliştirme ve değerlendirmeden işlemin tamamlanmasına ve dokümantasyona kadar ilgili ürünlerin tüm yaşam döngüsünde son derece deneyimli olan avukatlarımız, temerrüt işlemleri, düzenleyici makamların sorularının yanıtlanması, müşteri şikayetleri ve dava süreçleri de dahil olmak üzere hukuki risk yönetimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Uluslararası Dava Takibi ve Tahkim

Uluslararası Dava Takibi ve Tahkim

Müvekkillerimizi ICC, AAA, BIT, ICSID ve ICA gibi dünyanın farklı yerlerindeki tahkim kurulları nezdinde temsil etmekteyiz.

Tahkim ekibimiz, farklı disiplinlerden uluslararası ticaret uzmanlarının yanı sıra deneyimli ticaret avukatlarından oluşmaktadır. Birçok karmaşık tahkim sürecinde görev alan tahkim uzmanlarımız, aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 • Tahkim maddelerinin hazırlanması 
 • Tahkim öncesi müzakerelerin yürütülmesi 
 • Tahkim kurullarının yanı sıra geçici tedbir kararları aldırmak ya da tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi için mahkemeler nezdinde temsil.  

Ayrıca farklı ülkelerin hukukunun uygulandığı uyuşmazlıklarda uluslararası avukatlardan oluşan ekiplerin yönetimi ve koordinasyonu konusunda gerekli tecrübe ve uzmanlığa sahibiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Uyuşmazlıkların Çözümü

Uyuşmazlıkların Çözümü

Farklı sektörlerdeki uyuşmazlıkların çözümü konusunda sahip olduğumuz engin deneyim, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin uzmanlığımız ve müvekkillerin ticari ihtiyaçları açısından en iyi sonuçlara ulaşmaya odaklanan bakış açımızla müvekkillerimize alanında fark yaratan hizmetler sunuyoruz.

Avukatlarımız, yerel ve uluslararası davalarda ve tahkim süreçlerinde uzmandır. Karmaşık ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda dünyanın lider kuruluşlarına hizmet vermekte ve Uyuşmazlıkların çözümü konusunda stratejik bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Bir başka ifadeyle, müvekkillerimiz açısından önem arz eden meselelere odaklanıyor ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından müvekkillerimizin ideal sonuçlara ulaşmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. 

Müvekkillerimiz, aşağıdaki uyuşmazlıkların çözümlenmesinde sahip olduğumuz kaynaklardan, bilgi birikiminden ve uzmanlıktan yararlanma imkanı bulmaktadır:

 • Bankacılık, düzenleme ve finans uyuşmazlıkları
 • Toplu davalar / grup iddiaları
 • Ticari uyuşmazlıklar
 • İstihdamla ilgili uyuşmazlıklar  
 • Enerji, ulaştırma ve altyapı uyuşmazlıkları 
 • Finansal düzenlemelerle ilgili uyuşmazlıklar 
 • Dolandırıcılık ve kurumsal suç 
 • ICC, AAA, BIT, ICSID ve ICA dahil uluslararası tahkim süreçleri.
 • Uluslararası uyum ve soruşturmalar 
 • Gayrimenkul ve inşaat uyuşmazlıkları 
 • Yeniden yapılandırma ve ödeme aczi ile ilgili uyuşmazlıklar 
 • Teknoloji uyuşmazlıkları.
İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Vergi

Vergi

Bener, vergilendirme bakımından en etkin strateji, model, araç ve lokasyonun tespit edilmesi amacıyla yapılandırma, yeniden yapılandırma, yatırımlar ve diğer işlemler ile ilgili kapsamlı vergilendirme ve mali danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

Müvekkillerimize yerel şirket veya holding şirketi kuruluşu, uluslararası yatırımlar ve pazardan çıkış işlemleri için tavsiyelerde bulunmaktayız. 

M&A’lar, iflas, yeniden yapılandırma işlemleri, dış ticaret faaliyetleri, gayrimenkul, istihdam modelleri ve mal/hizmet akışı ile ilgili alternatif ve inovatif çözümler bu tavsiyeler arasında yer almaktadır. 

Vergi uzmanlığımız; tesis sözleşmeleri, ilişkili taraf finansmanı, özsermaye finansmanı ve menkul kıymetleştirme veya türev işlemler gibi finansal araçların da aralarında bulunduğu finansman ve yeniden finansman düzenlemelerini de kapsamaktadır.

Türkiye’de uygulanan vergiler bakımından, vergi davaları & uyuşmazlıkları, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, gayrimenkul vergisi, belediye vergileri, transfer fiyatlandırması, kaynak kullanımını destekleme fonu ve vergi usul kanununda yer alan diğer tüm konularda nitelikli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
baris-kencebay

BARIŞ KENCEBAY

baris.kencebay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Verilerin Korunması

Verilerin Korunması

Veri gizliliği ve verilerin korunması uzmanlarımız, yerel ve GDPR gerekliliklerine uygun olarak verilerin korunması konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

Bu hizmetler, aşağıdakileri içermektedir:

 • Veri tabanlarının oluşturulması 
 • Veri envanterlerinin, kurum içi politikaların, bilgilendirme metinlerinin ve rıza formlarının hazırlanması 
 • Yerel ve uluslararasıveri paylaşımı ya da aktarımı ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi 
 • Veri kullanımının minimizasyonu, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da imhası ile ilgili prosedürler 
 • E-ticaret, mobil sunumlar ve online ödeme sistemleri de dahil olmak üzere dijital ortamda reklam faaliyetleri 
 • Müşteri ilişki yönetimi (CRM) sistemleri ve müşteri sadakat programları 
 • Veri havuzu ve lisans yönetimi çözümleri

Ayrıca müvekkillerimize ihlallerin önlenmesi ve bildirimi, olay yönetimi, acil durum aksiyon planları ve güvenlik politikaları konularında yardımcı olmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Yeniden Yapılandırma ve İflas Hukuku

Yeniden Yapılandırma ve İflas Hukuku

İflas, ödeme aczi veya karşılıklı anlaşmaya dayalı yeniden yapılandırma kapsamında işletmenin değerini korumak ve faaliyet istikrarı sağlamak için hızlı aksiyon alınması son derece önemlidir. 

Borçlu firmalara, kayyumlara ve alacaklılara iflas, ödeme aczi ve yeniden yapılandırma sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Örneğin:

 • Sorunlu M&A, yatırım ve borç ticareti
 • Sözleşmelerin müzakeresi ve geri ödeme takvimleri  
 • Vadesi geçen borçların ödenmesinde şirketin ya da münferit varlıkların kullanıldığı gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler, idare, tasfiye ve kayyum işlemleri 
 • Alacak risk yönetimi ve desteği, swap işlemleri ve güvenli liman işlemleri 
 • Alacaklılarla konkordato ve temlik sözleşmeleri, düzenleme programları ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler
 • Borç finansmanı
 • Dava ve icra takibi
 • Mahkeme dışı yeniden yapılandırma işlemleri 
 • Sorunlu şirketlerin yöneticilerine bağımsız tavsiyeler 
 • Sigorta konuları
 • İstihdam, emekli maaşları ve yan haklar ile ilgili tavsiyeler
İLGİLİ AVUKATLAR
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top