İş odaklı bir bakış açısına sahip alanında uzman avukatlardan oluşan ekibimiz, müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmakta ve alanında lider konumda olan akademisyenler tarafından özel olarak desteklenmektedir.

≪ Geri

Alacak Tahsili

Alacak Tahsili

Ekibimiz, özel ve tüzel şahıslar aleyhinde yürütülen alacak tahsili işlemleri için hızlı, proaktif, etkin, basit ve uygun maliyetli çözümler sunar. Müvekkillerimiz için yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, müvekkillerimizin doğru sonuçlara ulaşabilmeleri için hukuk dışı diğer konuların yanı sıra marka yönetimine ve itibarın korunmasına önem vermekteyiz.

Resmi alacak tahsili süreçlerinin her aşamasını kapsayan hizmetler çerçevesinde, gerekli ve uygun bulunması durumunda öncelikle barışçıl ve alternatif müzakerelerde bulunmaktayız. Resmi aşamalar, genellikle aşağıdaki çerçevede yapılandırılır:

 • Duruşma öncesi işlemler: Borçluya resmi ihtarnamelerin talep yazılarının gönderilmesi ve gerekli tüm iş ve işlemlerle birlikte duruşma öncesi prosedürlerin gerçekleştirilmesi.
 • Duruşmalarda temsil hizmeti: Borçlunun borcunu ödemeye yanaşmadığı durumlarda, çoğunlukla İcra dairelerinde yürütülen işlemlerin ardından, Türk mahkemeleri nezdinde dava açılmaktadır.
 • Duruşma sonrası işlemler: Bu aşamada, mahkemelerin borcun tahsiline ilişkin kararının uygulanması için gerekli adımlar atılır.

Alacak tahsili hizmetlerimiz, aşağıdakileri içermektedir:

 • Türk mahkemeleri nezdinde tazminat taleplerinde bulunulması 
 • Esasa aykırı savunmaların kapsam dışı tutulmasına ilişkin talepler 
 • Büyük ölçekli/yüksek hacimli ticari tahsilatlar
 • Vadesi geçen borçlar için ilk talep yazılarından iflas dilekçelerine ve özel ya da tüzel şahıslar aleyhinde davalara kadar ilgili tüm işlemler
 • İcra işlemleri 
 • Alacakların borcun ödenmesine ilişkin yasal talepleri 
 • İflas bildirimleri ile devamındaki haciz işlemleri ve icra emirleri 
 • Borçlarla ilgili anlaşmazlıklar konusunda ticari çözüm yollarının müzakeresi.
İLGİLİ AVUKATLAR
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Alacak Takibi ve İcra

Alacak Takibi ve İcra

Ekibimiz, değeri milyarlarca dolara ulaşan, çok uluslu davalarda yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türk hukuk sisteminde tanınması dahil olmak üzere alacak takibi ve icra ile ilgili tüm konularda son derece deneyimlidir. Alacak takibi ve icra hizmetlerimiz aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Hukuki görüş ve konsültasyon
 • Müvekkillerin iddialarının mahkeme sürecinden önce veya mahkeme sürecinde kabulünü sağlamak
 • Müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsili
 • Mevcut icra maddelerine atıfla sürecin yürütülmesi
 • Ödeme emirlerinin ve senetlerinin icraya verilmesi
 • İlgili icra daireleri nezdinde icra işlemlerinin başlatılması ve denetlenmesi
 • En uygun çözüm yollarının değerlendirilmesi ve başvuru yapılması (şikayet, temyiz, haciz)
 • Yabancı mahkeme kararlarının ya da yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi.
İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Hukuki bir engelin olmadığı durumlarda taraflar, aralarındaki uyuşmazlıkları, mahkemeye gitmeden çözmekte hemfikir olabilmektedir. Bener, müvekkillerini yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk gibi devlet mahkemelerinin uyuşmazlıkları çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olmadığı alternatif uyuşmazlık çözümü yolları aracılığıyla da temsil etmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar, aynı zamanda arabulucular aracılığıyla da çözülebilmektedir. Bu bağlamda, arabuluculuk zorunlu veya ihtiyarı olabilmektedir. Son derece tecrübeli olan ekibimiz, müvekkillerimizi arabuluculuk görüşmelerinde de temsil etmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Bener Hukuk Bürosu olarak, kredi verenleri, sponsorları, özsermaye yatırımcılarını ve uluslararası kuruluşları büyük ölçekli işlemlerde temsil etmiş deneyimli bir ekibe sahibiz. Bu alanda edindiğimiz engin tecrübeler çerçevesinde, ilgili tüm tarafların menfaatlerinin korunduğu finansman dokümanlarının önemini takdir etmekteyiz.

Sonuç ve çözüm odaklı ekibimiz, uluslararası ve yerel ticari bankalar, yatırım bankaları, ihracat kredisi kuruluşları, uluslararası finansman kurumlarına ve ayrıca yatırımcılara, satın alma finansmanı, proje finansmanı, varlık finansmanı, kaldıraçlı finansman ve yapılandırılmış finansman işlemleri, sermaye benzeri kredi, teminatlı kredi, sendikasyon kredileri, rotatif krediler, köprü finansmanı, faktöring, finansal kiralama, borç finansmanı, Murabaha ve Sukuk başta olmak üzere İslami finans işlemleri, ISDA Master işlemleri iflas ve yeniden yapılandırma da dahil olmak üzere birçok finansal araçlar konusunda ve benzeri finansman işlemlerinde hukuki hizmet vermekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Belge Temin ve Tasdiki

Belge Temin ve Tasdiki

Türkiye’de belge temini, tasdiki ve apostil işlemleri özellikle Türkiye’de fiziki olarak bulunmayanlar olmak üzere hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için karmaşık olabilmektedir. Bener Hukuk Bürosu, tüm belge temini ve tasdik ihtiyaçlarında müvekkillerine destek sağlamaktadır. Evlilik cüzdanı, doğum belgesi, adli sicil belgesi, diploma ve transkriptler, boşanma, evlat edinme ve velayet kararları ve giriş-çıkış belgeleri dahil olmak üzere en sık talep edilen ve tasdik gerektiren belgeler konusunda kapsamlı deneyime sahiptir. Ekibimiz, hem Türkiye’deki apostil işlemleri hem de Türkiye’deki bulunan Lahey (Apostil) Sözleşmesi’ne taraf olmayan yabancı ülke temsilciliklerinin tasdik gereklilikleri konusunda bilgi sahibidir.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Birleşmeler, Devralmalar ve Elden Çıkarmalar

Birleşmeler, Devralmalar ve Elden Çıkarmalar

Birleşme ve Devralmalar konusunda çok yönlü ve deneyimli ekibimiz ile, finansal hizmetler, sanayi ve üretim, enerji ve altyapı, ilaç, kimyasallar, perakende, e-ticaret, yiyecek ve içecek, medya ve telekomünikasyonun da aralarında bulunduğu birçok sektörde yerel ve uluslararası ölçekte yürütülen birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Uluslararası şirketlerin satın alınmasıyla ilgilenen şirketlere, hedef firmalara, satıcılara, özel sermaye ve kaldıraçlı satınalma şirketlerine, kurumsal ve özel yatırımcılara, bankalara ve finans danışmanlarına; şirket birleşmeleri, devralmalar, ortak girişimler, ortaklıklar, özelleştirmeler, hisse ve varlık alım ve satım işlemleri, ihale teklifleri, kaldıraçlı satın alma işlemleri, sermaye yapısının düzenlenmesine yönelik işlemler, azınlık yatırımları, şirket bölünmeleri, opsiyon ve kazanç sözleşmeleri ile kurumsal yeniden yapılandırma işlemleri gibi müzakereye dayalı işlemlerde destek vermekteyiz.

Müvekkillerimiz için pragmatik ve anlaşma odaklı bir yaklaşım sergilememiz, çoklu yargılı işlemler de dahil olmak üzere, Türkiye’de tutarlı bir şekilde en özgün uygulamalar arasında yer alan Birleşme & Devralma işlemlerinin her aşamasında danışmanlık vermemize imkan vermektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
bahar-ulgen

BAHAR ÜLGEN HASŞERBETÇİ

bahar.ulgen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Dava

Dava

 • Şirket Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket içi ticari uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, birçok hukuki meselenin çözümünde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak, şirketler arası akdedilen ticari sözleşmeler ile protokollerin yorumlanmasına, hissedarlar arasındaki karmaşık uyuşmazlıklara ve şirket içi usulsüzlüklerden doğan davalara ilişkin danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Dava öncesi ve dava sürecinin yönetiminde uzmanlaşmış olan avukatlarımız, müvekkillerimizi duruşmalarda ve müzakerelerde temsil etmektedir.

 • Rekabet Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, Rekabet Hukuku ve Anti-Tröst Hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlardan oluşmaktadır. Müvekkillerimiz, faaliyet göstermekte oldukları sektörlerde rekabeti engelleyici davranışlarda bulunan şirket ve oyunculara karşı hukuki korumadan yararlanmak suretiyle firmamızın engin deneyiminden faydalanmaktadırlar. Bunlara ek olarak, haksız rekabete neden olan rekabete aykırı davranışlara ilişkin olarak ilgili kurumlara başvurular yapılarak, müvekkillerimize sürecin yönetiminde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 • İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, yoğunlukları ve zorlukları sebebiyle uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklardır. Müvekkillerimize; arabuluculuk ve dava, sözleşme ve uzlaşma ve alacakların tahsili süreçlerinde tanınmış danışmanlar ve avukatlarla danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları

Fikri mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu bağlamda uzman avukatlarımız müvekkillerimize, fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimiz; fikri mülkiyet haklarının ihlali, hükümsüzlük iddiaları, lisans anlaşmalarına ilişkin uyuşmazlıklar ve bu alana ilişkin diğer tüm uyuşmazlıklarda hem mahkemeler nezdinde, hem de alternatif uyuşmazlık çözümü yollarında temsil edilmektedir.

 • İflas ve Aciz Haline İlişkin Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimize; şirketlerin tasfiyesi, iflası ve aczi konularında hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra, aynı zamanda tasfiye veya aciz halindeki veya iflas etmiş şirketlerden olan alacaklarının tahsiline ilişkin olarak da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda, geniş ölçekli iflas ve aciz süreçleri de yönetilmektedir.

 • Ortaklık Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların karmaşık bir hukuki yapıya sahip olduğu durumlarda müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar, ilgili şirketin faaliyet konusu ile ilişkili olabilse de, aynı zamanda ortakların belirli sözleşmeleri farklı yorumlamalarından veya birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal etmelerinden de kaynaklanabilmektedir.

 • Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Müvekkillerimize gayrimenkul hukukunun her alanında hizmet sunulmaktadır. Müvekkillerimiz, tapu müdürlüğü nezdinde yapılacak olan tüm işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanmasında, taraflarla müzakere edilmesinde, büyük kredi sözleşmelerinden doğan dava süreçlerinde ve bunlara ilişkin olarak doğabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta avukatlarımızın uzmanlığından faydalanmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Dava_deneme

Dava_deneme

 • Şirket Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket içi ticari uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, birçok hukuki meselenin çözümünde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak, şirketler arası akdedilen ticari sözleşmeler ile protokollerin yorumlanmasına, hissedarlar arasındaki karmaşık uyuşmazlıklara ve şirket içi usulsüzlüklerden doğan davalara ilişkin danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Dava öncesi ve dava sürecinin yönetiminde uzmanlaşmış olan avukatlarımız, müvekkillerimizi duruşmalarda ve müzakerelerde temsil etmektedir.

 • Rekabet Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, Rekabet Hukuku ve Anti-Tröst Hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlardan oluşmaktadır. Müvekkillerimiz, faaliyet göstermekte oldukları sektörlerde rekabeti engelleyici davranışlarda bulunan şirket ve oyunculara karşı hukuki korumadan yararlanmak suretiyle firmamızın engin deneyiminden faydalanmaktadırlar. Bunlara ek olarak, haksız rekabete neden olan rekabete aykırı davranışlara ilişkin olarak ilgili kurumlara başvurular yapılarak, müvekkillerimize sürecin yönetiminde de danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 • İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, yoğunlukları ve zorlukları sebebiyle uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklardır. Müvekkillerimize; arabuluculuk ve dava, sözleşme ve uzlaşma ve alacakların tahsili süreçlerinde tanınmış danışmanlar ve avukatlarla danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları

Fikri mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu bağlamda uzman avukatlarımız müvekkillerimize, fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimiz; fikri mülkiyet haklarının ihlali, hükümsüzlük iddiaları, lisans anlaşmalarına ilişkin uyuşmazlıklar ve bu alana ilişkin diğer tüm uyuşmazlıklarda hem mahkemeler nezdinde, hem de alternatif uyuşmazlık çözümü yollarında temsil edilmektedir.

 • İflas ve Aciz Haline İlişkin Uyuşmazlıklar

Müvekkillerimize; şirketlerin tasfiyesi, iflası ve aczi konularında hukuki danışmanlık vermenin yanı sıra, aynı zamanda tasfiye veya aciz halindeki veya iflas etmiş şirketlerden olan alacaklarının tahsiline ilişkin olarak da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda, geniş ölçekli iflas ve aciz süreçleri de yönetilmektedir.

 • Ortaklık Uyuşmazlıkları

Ekibimiz, şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların karmaşık bir hukuki yapıya sahip olduğu durumlarda müvekkillere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar, ilgili şirketin faaliyet konusu ile ilişkili olabilse de, aynı zamanda ortakların belirli sözleşmeleri farklı yorumlamalarından veya birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal etmelerinden de kaynaklanabilmektedir.

 • Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Müvekkillerimize gayrimenkul hukukunun her alanında hizmet sunulmaktadır. Müvekkillerimiz, tapu müdürlüğü nezdinde yapılacak olan tüm işlemlere ilişkin sözleşmelerin ve protokollerin hazırlanmasında, taraflarla müzakere edilmesinde, büyük kredi sözleşmelerinden doğan dava süreçlerinde ve bunlara ilişkin olarak doğabilecek olan her türlü uyuşmazlıkta avukatlarımızın uzmanlığından faydalanmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Bener Hukuk Bürosu olarak, Türkiye’de enerji sektörünün merkezinde faaliyet göstermekteyiz. Uzman ekiplerimizle, müvekkillerimizin özel ihtiyaçlarına yanıt veren üstün nitelikli hukuki hizmet sunmaktayız. Uygulanabilir ve çözüm odaklı ticari tavsiyeler ve yenilikçi çözümlerle, şirketlerin, finans kuruluşlarının ve yatırımcıların sektörde karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine hukuki bakımdan yardımcı olmaktayız.

Enerji sektöründeki müvekkillerimizin projeleri ve işlemleri başarıyla tamamlamalarını sağlamaya odaklanan güçlü ekibimiz, yerel pazara ilişkin derin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla sektörde fark yaratmaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklar alanlarında faaliyet gösteren müvekkillerimize aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız:

 • Petrol ve doğal gaz üretimi,
 • Boru hatları,
 • LNG,
 • Rafineri ve petrokimyasallar,
 • Enerji dağıtımı,
 • Yenilenebilir enerji (hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal enerji dahil),
 • Alternatif enerji, Su ve atık su

Yukarıdaki hususlara ilaveten, Bener Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de madencilik sektörünün yapısına gerçek anlamda hakim olan sınırlı sayıdaki hukuk bürolarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktayız. Madencilik ve metal sektöründe faaliyet gösteren çeşitli yatırımcıları, şirketleri, maden arama ve madencilik firmalarını temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız, ihale sürecinden lisanslama ve izinlere, işletmeden ekipman tedarikine ve faaliyetlerin sonlandırılmasına kadar madencilik projelerinin yaşam döngüsünün her bir aşamasında tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Fikri Mülkiyet

Fikri Mülkiyet

Müvekkillerimize onları telif, marka ve patent haklarının ihlal edilmesi durumunda temsil ederek, fikri mülkiyete ilişkin ticari regülasyonlara, taklit, haksız ticari uygulamalar/ haksız rekabet uygulamaları ve marka ve patent tesciline ilişkin konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul konularında uzman avukatlarımız arazi alım satım işlemleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, konut ve uzun vadeli işyeri (avm dahil) kira sözleşmeleri dahil olmak üzere birçok konuda faaliyet göstermektedir.

 

Önde gelen alışveriş merkezi yönetim şirketlerini, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren perakende şirketlerini, uluslararası otelleri, hazır ofis alanında faaliyet gösteren şirketleri, gayrimenkul geliştirme şirketlerini, temsil etmekteyiz. Ayrıca büyük ölçekli birleşme ve devralma işlemlerinin gayrimenkule ilişkin unsurlarında bu alanda sahip olduğumuz deneyimlerden istifade etmekteyiz.

Kira Hukuku

Geleneksel gayrimenkul kiralama hizmetlerine ek olarak, ticari gayrimenkul projeleri için ve bina yönetimine ilişkin tüm konularda konsolide destek hizmetleri sunmaktayız. Borçlar Hukuku’nun kiraya ilişkin hükümlerinde uzman avukatlarımız, her türlü kiralama işleminin yanı sıra uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda da hizmet vermektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İdari Hukuk

İdari Hukuk

Müvekkillerimizi, Türk idari makamları önünde temsil etmekle birlikte; idari düzenlemeler, tebliğler, kararnameler, kılavuzlar ve kararlara itirazların yanı sıra, idare mahkemeleri nezdindeki işlemler ve Danıştay’daki iptal ve tazminat davalarına ilişkin süreçler de yönetilmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İkamet İzinleri

İkamet İzinleri

Türkiye’de, “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapsamında düzenlenmiş ve başvuru süreçleri fazlasıyla yerel ve külfetli olan oturma izni kategorileri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın uygulananlar; Bağımlı (Aile) ve Turistik (Kısa Süreli) ikamet izinleridir. Bener Hukuk Bürosu olarak, sadece en çok başvurulan bu iki kategoride değil, yabancı basın mensuplarının ikamet izni başvuru süreçleri, petrol muafiyetine tabi çalışanların ilgili prosedürleri, Türkiye’de süresiz oturma iznine başvurabilecek bireylerin başvuruları gibi birçok ikamet izni kategorisinde de destek sağlamaktayız.

Müvekkillerimize, süreye tabi başvurularında ve bu sürelere kadar yasallaştırılması gereken başvuru belgelerinin hazırlanmasında tüm süreç boyunca yardımcı oluyoruz. Seyahat planları doğrultusunda tahmini başvuru tarihini saptayıp genel strateji geliştirerek yurtdışından alınması gereken evraklar hakkında kişileri önceden bilgilendiriyor, başvuru paketlerini tamamlıyor ve Göç Müdürlüklerindeki randevularını organize ediyoruz.

Randevu tarihinde avukatımız, başvuranların kendilerine ve ailelerine refakat etmek, Göç İdaresi yetkilileri ile iletişimi sağlamak ve belgeleri ibraz etmek üzere Göç Müdürlüğü’nde bulunmaktadır. Başvurunun yapılmasının ardından onay bildirimi gelip oturma izni kartları kişilerin ikamet adreslerine ulaştırılıncaya kadar süreci takip ediyor ve gerekirse Göç Müdürlüğü’ne takip ziyaretleri yapıyoruz.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve Altyapı

İnşaat, mühendislik ve altyapı ekibimiz sektörde faaliyet gösteren gayrimenkul geliştirme şirketlerini, emlak yatırım şirketlerini, finansman sağlayıcıları, mukimleri ve yüklenicileri birçok konuda temsil etmektedir. Büyük ölçekli karma kullanım projeleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, ofis geliştirme projeleri, lojistik merkezleri, enerji ve altyapı projeleri hizmet verdiğimiz paydaşlar arasında yer almaktadır.

İnşaat, mühendislik ve altyapı projelerine aşağıdakilerin de dahil olduğu çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz:

 • Tedarik stratejileri ve sözleşme yapıları
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Sözleşme yönetimi
 • İnşaat uyuşmazlıkları ve uyuşmazlıkların çözümü

İşlemsel yatırım ve geliştirme çalışmaları konusunda inşaat uzmanlarıyla yakın işbirliğinde bulunan ekibimiz, inşaat, geliştirme ve finansman dokümanları konusunda aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • EPC sözleşmeleri
 • Tasarım ve inşaat
 • İnşaat yönetimi
 • Danışman görevlendirme süreçleri
 • Mevzuata ilişkin konular
 • Garantiler & Senetler ile Türev İşlemler
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstihdam ekibimiz, işveren ve çalışanların görevleri, yüklenici ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda asıl işverenin sorumluluğu hakkında bilgi verilmesi, sağlık ve güvenlikle ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sürdürülmesi, sağlık ve güvenlik ile ilgili olarak işyerinde verilen bilgi, talimat ve eğitimlerin gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması, yasal açıdan uygunluk incelemelerinin yürütülmesi, idari para cezaları ve tazminat talepleri ve cezai ihmal davaları hakkında tavsiyelerde bulunulması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık vermektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İslami Finans

İslami Finans

1970’lerden itibaren İslami finansın giderek popülerleşmesi sonucunda, global düzeyde sofistike ve rekabetçi bir piyasa oluşmuştur. Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları 1980’lerden beri bu piyasanın gelişmesine katkıda bulunmaktadır ve enerji, gayrimenkul ve sigorta gibi kilit sektörler Ortadoğulu yatırımcılardan giderek daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye 2023 hedeflerine ilerlerken, gerekli finansman seviyelerine ulaşılması amacıyla diğer finans modellerinin yanı sıra İslami finansmanın da artan düzeyde kullanıldığına tanık olmaktayız.  

Bener Hukuk Bürosu, Türkiye’de İslami finansmana ihtiyaç ya da ilgi duyan katılım bankalarına ve diğer yerel ve uluslararası kuruluşları tavsiyelerde bulunmak için gerekli donanıma sahiptir. Bu bakımdan, Türkiye’de hukuki yapı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan personelimizle İslami finansman ve mevzuata dayalı işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

İslami finans uzmanlığımız aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İslam Hukuku’nun finansal ilkeleri 
 • Türkiye’de İslami finansa ilişkin yasal çerçeve 
 • Mevzuatta yapılan mevcut ve olası düzenlemeler 
 • Murabaha, Mudarabah, Ijarah ve Sukuk başta olmak üzere İslami finans işlemlerinin Türk hukukuna uygun olarak yapılandırılması
 • İslami finans kuruluşlarını ilgilendiren düzenleyici M&A’lar
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

İstihdam Soruşturmaları

İstihdam Soruşturmaları

İstihdam ekibimiz, müvekkiller ile ilgili taciz, mobbing, dolandırıcılık vb. konularda açılan soruşturmaların yürütülmesine öncülük etmektedir. Ekibimiz, bu tür istihdam soruşturmalarının yürütülmesinde müvekkillere liderlik etmekte, çalışanlarla görüşmeler yapmakta, soruşturma raporları hazırlamakta ve müvekkilleri, belirli bir soruşturma ile ilgili olarak yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Kurumsal

Kurumsal

Müvekkillerimize satın alma siparişlerinin, garanti ve diğer ticari formların hazırlanmasının yanı sıra anonim şirket, limitet şirket, ortaklık ve ortak girişimlerin kuruluşu gibi konularda kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Start-up ve KOBİ’lerden çok uluslu holdinglere, tröstlere ve STK’lara kadar her türlü şirketle ortak çalışmalarda bulunuyoruz.

Müvekkillerimize ‘franchise’, ekipman kiralama ya da satın alma, lisanslama ve fikri mülkiyet, tedarik, satış temsili, yönetimi veya hizmetleri ile üretim sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile ilgili süreçlerde ve resmi düzenleyici gerekliliklere uyum kapsamında yardımcı oluyoruz. 

Ayrıca ticari ayrılık ve uzlaşmalar, işletme sahipleri arasında alım/satım düzenlemelerinin yapılandırılması ve şirket yönetimi ve kontrolüne ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi ile ilgili konularda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Müvekkillerimizin iş fırsatlarından tam anlamıyla istifade edebilmeleri için işbirliğine dayalı bir yaklaşımın önemini anlıyor ve şirketlerle ve şahıslarla güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veren entegre hizmetler sunuyoruz. 

Kurumsal ekibimiz, doğru zamanda doğru tavsiyeleri mükemmel bir biçimde sunabilmek için ‘Uyuşmazlıkların Çözümü’, ‘Kurumsal Göçmenlik ve Projeler’ gibi farklı ekiplerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarda bulunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
eren-ucok

EREN ÜÇOK

eren.ucok@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Kurumsal Göç Uyum Değerlendirmesi

Kurumsal Göç Uyum Değerlendirmesi

Bener Hukuk Bürosu, şirketlere ve şahıslara yurtiçinde ve yurtdışında göçmenlik hukukuna ilişkin konularda Türkiye’de özellikle Türk Göç Hukuku üzerine uzmanlaşmış ekibi ile bu alanda danışmanlık hizmeti sunan sayılı hukuk firmalarındandır.

Müvekkillerimizin faaliyetleri ve vizyonu küresel olmasına rağmen göçmenlik hukuku yerel yetkinlik gerektiren yerel bir alandır.  Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte verdiğimiz hizmetler arasında; çalışma ve ikamet izni başvuruları, denklik işlemleri, vatandaşlık başvuruları, göçmenlik hukukuna uygunluk değerlendirmeleri, montaj ve onarım amaçlı vizeler de dahil olmak üzere tüm çalışma izni muafiyet ve vize başvuruları, yabancı basın mensuplarının kısa ve uzun dönem basın vizesi ve akreditasyon işlemleri, belge temini ve tasdikleme işlemleri bulunmaktadır.

Türk göçmenlik ve iş hukuku danışmanlığına ek olarak, her iki birliğin münhasır Türk üyesi vasfıyla Bener; dünyanın önde gelen insan kaynakları hukuku uzmanlarından oluşan kuruluşlar olan “Ius Laboris” ve ‘Alliance of Business Immigration Lawyers’ (ABIL) üyelikleri aracılığıyla kusursuz küresel hizmet sunmaktadır. Bu sayede, 45’in üzerinde farklı ülkede göçmenlik prosedürlerini gerçekleştirme imkânına sahiptir.

Ekibimizin uzmanlığı, göçmenlik hukukuyla ilgili meselelere hızlı ve etkin bir biçimde yanıt vermemizi mümkün kılmaktadır. Türk, A.B.D. ve Avrupalı hukukçuları barındıran takımımızın uluslararası tecrübesi sayesinde, kültürünüze, işinize ve ilgili hukuk sistemine uygun olarak hizmetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, müvekkillerimizin süre sınırlı konularda doğru kararlar alabilmeleri adına hızlı, akıcı ve net bir biçimde iletişim sağlamaya özen gösteriyoruz.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Kurumsal Muafiyetler ve Mühendislik Muafiyetleri

Kurumsal Muafiyetler ve Mühendislik Muafiyetleri

Türkiye’deki şirketin Türkiye’deki çalışma iznine sponsor olmak için asgari kriterleri karşılamadığı ancak muafiyet başvurusunda bulunabileceği durumlarda, en uygun çalışma izni ve sponsorluk muafiyeti seçenekleri konusunda müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. Yabancı çalışanların göç sürecini öngörülen tarihler doğrultusunda başlatabilmeleri adına ilgili muafiyet başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na zamanında sunmaya özen gösteriyoruz.

Doğrudan Yabancı Yatırım, Kilit Personel, İleri Teknoloji ve İrtibat Bürosu muafiyetleri dahil olmak üzere farklı çalışma izni muafiyet kategorilerinde (örn. 5:1 muafiyet) ve Türkiye’de mühendis olarak istihdam edilecek yabancıların mühendis muafiyetleri ve Diploma Denklik işlemlerinin yürütülmesinde derin bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Madencilik

Madencilik

Bener Hukuk Bürosu, uzun süredir Türkiye’de madencilik sektörünün yapısına gerçek anlamda hakim olan sınırlı sayıdaki hukuk bürolarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır. Madencilik ve metal sektöründe faaliyet gösteren çeşitli yatırımcıları, şirketleri, maden arama ve madencilik firmalarını temsil etmekteyiz. 

Avukatlarımız, ihale sürecinden lisanslama ve izinlere, işletmeden ekipman tedarikine ve faaliyetlerin sonlandırılmasına kadar madencilik projelerinin yaşam döngüsünün her bir aşamasında tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. MİGEM’in müdahalesini gerektirenler de dahil olmak üzere madencilikle ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümlenmesinde deneyimli bir ekiple çalışmalarda bulunmaktayız. 

Pazarın ihtiyaçlarına göre şekillendirilen madencilik hizmetlerimiz kapsamında halen öncelikli olarak kıymetli ve baz metallere odaklanıyor olsak da, kömür, dekoratif taşlar ve tuz üretimi gibi başka kaynak türlerine ilişkin projelerde de deneyimli bir ekiple faaliyet göstermekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Özelleştirmeler

Özelleştirmeler

M&A ekibimiz, petrokimya, telekomünikasyon, enerji, doğal gaz, rafineri, alkollü içki ve enerji dağıtımı gibi Türkiye’nin önemli özelleştirme projelerinde uluslararası yatırımcılara, finans danışmanlarına ve Türk resmi makamlarına danışmanlık hizmeti sunmuş ve sunmaktadır. Deneyimli ekibimiz ile, hukuki yapılandırmadan, hukuki inceleme (due diligence) ve kapanışa (hisse devri) kadar özelleştirme işlemlerinin her aşamasında hizmet vermekteyiz.

Hukuk bürosu olarak, uluslararası ihaleler, imtiyazlar, savunma sözleşmeleri, kamu ihaleleri ve teklif süreçleri ve her türlü kamu sözleşmeleri ile ilgili hukuki destek sağlıyoruz.

Söz konusu hukuki destek kapsamına, Türkiye’de yürütülen özelleştirme projeleri, enerji projeleri, telekomünikasyon projeleri, yap-işlet-devret ve yap-işlet projelerine ilişkin tavsiye, hukuki görüş ve proje yönetimi faaliyetleri de dahildir. Ayrıca kamu-özel sektör iş ortaklığı modeline (KÖİ) yönelik mevzuatta yapılan değişiklikleri yakından takip eden ekibimiz, ülkemizde şu ana dek yapılan en büyük sağlık KÖİ projesinde aktif olarak rol almıştır.

İLGİLİ AVUKATLAR
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Proje finansmanı, kontrollü ve öngörülebilir nakit akışı karşısında ciddi düzeyde borç alınmasını gerektiren büyük çaplı projelerde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda, yatırımlar açısından ciddi bir cazibe merkezi haline gelmiş ve finans yöntemi olarak genellikle proje finansmanı kullanılmıştır. 

Bener Hukuk Bürosu, altyapı projelerinin geliştirilmesine ilişkin büyük çaplı işlemler kapsamında sponsorlar, geliştirme uzmanları, kredi verenler, özsermaye yatırımcıları ve uluslararası kuruluşlar için danışmanlık hizmeti veren deneyimli bir proje finansmanı ekibiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanda edindiğimiz engin tecrübeler çerçevesinde, ilgili tüm tarafların menfaatlerinin korunduğu finansman dokümanlarının önemini takdir etmekte ve uygun faaliyetlerde bulunmaktayız.

Proje finansmanı uzmanlığımız aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Proje yapısı ve akdi konular 
 • Proje sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi 
 • Doğrudan, teminatlı ve sponsor destekli sözleşmeler hakkında tavsiyelerde bulunulması 
 • Finansal konuların değerlendirilmesi 
 • Risklerin hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması 
 • Teminat paketlerinin yapılandırılması 
 • Ulaştırma, su, sağlık ve enerji gibi sektörlerde imtiyaz sözleşmeleri ve enerji alım sözleşmeleri 

Ekibimiz, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu yeni ve standart finansman yöntemlerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi konusundainovatif bir bakış açısına sahiptir:

 • Türev işlemler 
 • Yapılandırılmış finansman
 • Menkul kıymetleştirme
 • Sukuk ve İslami finans
 • Proje senetleri 
 • Kaldıraçlı kiralama işlemleri
 • Emtia menkul kıymetleştirme işlemleri 
 • Parasallaştırma
 • Varlık havuzu fonları 
 • PPP/PFI
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Ekibimiz, rekabet ve düzenleyici uygulamaları düzenli olarak ele almakta, uluslararası müşterilere birleşme, satın alma ve ortak girişimlerin rekabet ve düzenleyici yönleri, Türk Rekabet Kurumu tarafından yapılan piyasa araştırmaları dahil rekabet soruşturmaları, iş stratejisi ve rekabet uyumu konularında danışmanlık vermektedir.

Uygulamalarımız, rutin birleşme ihtarlarından bireysel muafiyet talepleri ve soruşturmaları da dahil olmak üzere yetkililerle kapsamlı müzakerelere kadar birçok rekabet hukuku hususunu kapsamaktadır. Müvekkillerimize, rakipleriyle ilişkileri ve dominant şirketlerin hareket tarzı, bunun yanında dağıtım uygulamaları, lisans ve izin politikaları, dikey anlaşmalar, ticari anlaşmalar, dağıtım ve lisans sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
bahar-ulgen

BAHAR ÜLGEN HASŞERBETÇİ

bahar.ulgen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Sigorta

Sigorta

Türkiye’de bankacılık ve finans hizmetleri piyasaları hukuki düzenlemelere tabi olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, sigorta sektörü de son zamanlarda yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatların artması ve düşük pazar girişi ile bu piyasaları hareketlendirdi. Bener Hukuk Bürosu olarak, alacak sigortasının yanı sıra hayat, hayat dışı sigorta ve zorunlu sigorta alanlarında brokerlere, sigortacılara, işletmelere ve finans kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Uzman avukatlarımız, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu çeşitli konularda hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Lisanslandırma ve düzenleyici kurumlar nezdinde yürütülen soruşturmalar da dahil olmak üzere sigortayla ilgili yasal ve düzenleyici konular
 • Dağıtım kanalları ve bankasürans sözleşmeleri de dahil olmak üzere ilgili yasal konular
 • Acente ve dağıtım anlaşmaları
 • Reasürans
 • Ürün yapılandırma – zorunlu sigorta, sorumluluk sigortası ve yeni ürünler dahil
 • Sigorta ve reasürans davaları
 • Çeşitli sigorta poliçelerine ilişkin hukuki danışmanlık
 • D&O, yanlış uygulama ve mesleki sorumluluk sigortaları
 • Bireysel özel emeklilik
İLGİLİ AVUKATLAR
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Kurumsal yönetim ve avukatlık faaliyetleri çerçevesinde, birçoğu sektöründe lider olan ve yarısından fazlası Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden oluşan 130’un üzerinde şirkete hizmet vermekteyiz. 

Farklı disiplinlerde uzman avukatlardan oluşan kurumsal hizmet ekibimiz, müvekkillere kurum içi hukuk hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunmakta ve şirketlerin günlük faaliyetleriyle ilgili gereksinimlerine anında yanıt vermek için görev yapmaktadır. Bu hizmetler olağan iş faaliyetleri kapsamında karşılaşılan tüm konuları içermekte olup, bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

 • Şirketin sekreterya / kurumsal yönetim hizmetleri 
 • Yeni şirket vasıtalarının kuruluşu 
 • Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile Türkiye’de yürürlükte bulunan diğer kanun ve yönetmeliklerle ilgili hukuki konularda danışmanlık 
 • İmza sirküleri, vekaletname, pay defteri gibi resmi kayıtlarda yer alan hukuki dokümanların gözden geçirilmesi 
 • Ticaret sicil müdürlükleri, noterler ve diğer idari makamlar nezdinde yürütülmesi gereken tüm hukuki işlemler 
 • Yönetim kurulu, genel kurul ve diğer yasal toplantıların düzenlenmesi ya da bu hususta yardımcı olunması 
 • Fikri mülkiyet hukukundankaynaklanan konular
 • Üçüncü taraflarla toplantılar/müzakereler
 • Satış, istihdam, kiralama ve distribütörlük sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi 
 • Herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla aşağıdakiler de dahil olmak üzere istihdam ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm konular:
  • Ücret ve yan haklar
  • İstihdam dokümanları 
  • Fesih
  • Toplu işten çıkarmalar 
  • Sendikalarla ilişkiler 
  • İş sağlığı ve güvenliği 
  • Taşeronluk, geçici istihdam ilişkileri.
İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
pelin-tirtil

PELİN TIRTIL ESİN

pelin.tirtil@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Tahkim

Tahkim

Müvekkillerimizi ICC, AAA, BIT, ICSID ve ICA gibi dünyanın farklı yerlerindeki tahkim kurulları nezdinde temsil etmekteyiz.

Tahkim ekibimiz, farklı disiplinlerden uluslararası ticaret uzmanlarının yanı sıra deneyimli ticaret avukatlarından oluşmaktadır. Birçok karmaşık tahkim sürecinde görev alan tahkim uzmanlarımız, aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

 • Tahkim maddelerinin hazırlanması
 • Tahkim öncesi müzakerelerin yürütülmesi
 • Tahkim kurullarının yanı sıra geçici tedbir kararları aldırmak ya da tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi için mahkemeler nezdinde temsil.

Ayrıca farklı ülkelerin hukukunun uygulandığı uyuşmazlıklarda uluslararası avukatlardan oluşan ekiplerin yönetimi ve koordinasyonu konusunda gerekli tecrübe ve uzmanlığa sahibiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari işlemler, rutin iş hayatının önemli bir parçasını oluşturur. Müvekkillerimizin planladıkları sözleşmelerle ilişkili riskleri ve izlemeleri gereken prosedürü doğru anlamalarını ve gerekli hazırlıkları yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Alanında lider ekibimiz, aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu ticaret hukuki işlemlerinde ve uyuşmazlıklarında yetkin hizmetler sunmaktadır:

 • Yerli ve uluslararası şirketler için danışmanlık hizmetleri 
 • Türk hukukunave uluslararası hukuka tabi ticari sözleşmeler 
 • Müzakereler ve uzlaşma 
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu 
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşu ve faaliyetleri 
 • Yeniden yapılandırma
 • Noter işlemleri ve noter tasdikli tercüme hizmetleri 
 • Yatırım teşvikleri 
 • Sermaye artırımı ve azaltımı
 • Elektronik ticaret
 • Lisanslama ve distribütörlük 
 • Ulaştırma ve lojistik 
 • Franchise sözleşmeleri
 • Acente sözleşmeleri 
 • Alım ve satım sözleşmeleri
 • Kiralama
 • Sigorta
İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
ramazan-yilmaz

RAMAZAN YILMAZ

ramazan.yilmaz@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Mevzuat ve Uyum kapsamında, stratejik öngörülere dayanan hukuki temsil deneyimimiz sayesinde müvekkillerimize çeşitli hizmetler sunmaktayız. Yerel mevzuatla ilgili engin bilgi birikimine ve özel uzmanlığa sahip olan ekibimiz, mevzuata ilişkin gerekliliklerin tüm dünyada hızla değiştiği ve şeffaflığın giderek daha önemli hale geldiği bir ortamda sorumlulukların anlaşılması, risklerin yönetilmesi, bu hususta ortaya çıkabilecek karmaşık konuların çözümlenmesi ve yasalara ve mevzuata uyum sağlanması konusunda müvekkillere özel tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Finans, sağlık, ilaç, kimya ve enerji gibi ciddi denetime tabi olan sektörlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sektörde faaliyet gösteren müvekkillere mevzuat ve uyum konusunda tam kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız. Karmaşık işlemler, günlük faaliyetler, mevzuata ilişkin hukuki işlemler, lisans ve izin başvuruları, teşvik uygulamaları ve kamu ihalelerine hazırlık mevzuata ilişkin hizmetler kapsamında yer almaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde uyum risklerini ve bunlardan kaynaklanabilecek maliyetleri değerlendirmek suretiyle, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri idari makamların yürüttükleri soruşturmalar ve bu hususta gerçekleştirilen önleyici faaliyetler ile ilgili hususlarda temsil etmekteyiz. FCPA, İngiltere Rüşvetle Mücadele Kanunu ve Türk hukukunun yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hükümleri kapsamında yürütülen soruşturmalar bakımından deneyimli ve bilgili bir ekiple faaliyet göstermekteyiz.  Bu bakımdan, birleşme ve devralmalarla ilgili yolsuzlukla mücadele due diligence çalışmalarında müvekkillerimize yardımcı olmakta ve kurum içi uyum soruşturmalarının yürütülmesi ve beyaz yaka suçlarının ele alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Ayrıca kurum içi etik ve uyum eğitimleri kapsamında kriz dokümanlarının hazırlanmasında yardımcı olmakta ve uyum konularında kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Ekibimiz, şirketler için etik programlarının ve altyapılarının geliştirilmesi, şirket politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve ihbar (whistleblowing) prosedürlerinin tasarlanması konusunda uzmandır.

İLGİLİ AVUKATLAR
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Büromuz tüketici hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmakta ve tüketici talep ve davalarını uygun, kapsamlı ve her müvekkilin ihtiyaçlarına göre özel olarak ele almaktadır.

Tüketici koruma hizmetlerimiz, perakendecilere sözleşmesel ve garantilere ilişkin iş modellerini şekillendirme hakkında danışmanlık sunmayı, onlara karşı açılan davaları ele almayı, uzlaşmayı ya da asılsız davalarda onları savunmayı kapsamaktadır.

Bunun yanında müvekkillerimizi uzman tahkim kuruluşları ve tüketicinin korunması mahkemeleri nezdinde de temsil etmekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Türev İşlemler

Türev İşlemler

Bener; faiz oranları, döviz kurları, emtia, menkul kıymetler ve kredi gibi ürünleri içeren swap, opsiyon ve yapılandırılmış senet işlemlerinde deneyimli bir hukuk bürosudur. Yeni ürün geliştirme ve değerlendirmeden işlemin tamamlanmasına ve dokümantasyona kadar ilgili ürünlerin tüm yaşam döngüsünde son derece deneyimli olan avukatlarımız, temerrüt işlemleri, düzenleyici makamların sorularının yanıtlanması, müşteri şikayetleri ve dava süreçleri de dahil olmak üzere hukuki risk yönetimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR
gozde-esen-sakar

GÖZDE ESEN SAKAR

gozde.esen@bener.com
+90 (212) 270 70 50
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Uluslararası Uyuşmazlıktan Kaynaklanan İhtilaflar

Uluslararası Uyuşmazlıktan Kaynaklanan İhtilaflar

Müvekkillerimizin kurmuş olduğu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar, yabancılık unsuru içerebilmektedir. Bu durum, müvekkillerimize karşı Türkiye sınırları dışında hukuki bir sürecin başlatılması ihtimalini doğurabilmektedir. Bu bağlamda Bener, müvekkillerine ayrıca yabancı yargı organlarında açılmış olan davalarda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bakımdan, hukuki sürecin başlatıldığı yerdeki öncü hukuk firmalarıyla çalışarak, müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Vatandaşlık

Vatandaşlık

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Türk vatandaşlığı başvurularında; ikamet yoluyla vatandaşlık, bir Türk vatandaşıyla evlilik yoluyla vatandaşlık veya yatırım yoluyla vatandaşlık gibi birçok yasal seçenek bulunmaktadır. Her başvuru seçeneği de kendi içerisinde farklı türler barındırabilmektedir. Örneğin; yatırım yoluyla vatandaşlık edinmenin birden çok yolu vardır; banka mevduatı, sabit sermaye yatırımı, gayrimenkul alımı, Türk vatandaşlarına istihdam sağlanması, devlet borçlanma araçlarına yatırım, risk sermayesi veya gayrimenkul yatırım fonu yatırımı… Bener Hukuk Bürosu olarak gerektiğinde Şirketler Hukuku departmanımızı da göçmenlik dışı ihtiyaçları doğrultusunda müvekkillerimize daha kapsamlı destek verebilmek adına sürece dâhil edebiliyoruz. Bazı durumlarda süreci, yatırımcının ve ailesinin Türkiye’ye girişine gerek kalmadan avukatlarımız aracılığıyla yönetebiliyoruz.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Vergi

Vergi

Bener, vergilendirme bakımından en etkin strateji, model, araç ve lokasyonun tespit edilmesi amacıyla yapılandırma, yeniden yapılandırma, yatırımlar ve diğer işlemler ile ilgili kapsamlı vergilendirme ve mali danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerimize yerel şirket veya holding şirketi kuruluşu, uluslararası yatırımlar ve pazardan çıkış işlemleri için tavsiyelerde bulunmaktayız. Birleşme ve Devramalar, iflas, yeniden yapılandırma işlemleri, dış ticaret faaliyetleri, gayrimenkul, istihdam modelleri ve mal/hizmet akışı ile ilgili alternatif ve yaratıcı çözümler de bu tavsiyeler arasında yer almaktadır.

Vergi uzmanlığımız; kredi sözleşmeleri, ilişkili taraf finansmanı, öz sermaye finansmanı ve menkul kıymetleştirme veya türev işlemler gibi finansal araçların da aralarında bulunduğu finansman ve yeniden finansman düzenlemelerini de kapsamaktadır.

Türkiye’de uygulanan vergiler bakımından ise, vergi davaları ve uyuşmazlıkları, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, gayrimenkul vergisi, belediye vergileri, transfer fiyatlandırması, kaynak kullanımını destekleme fonu ve vergi usul kanununda yer alan diğer tüm konularda nitelikli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
baris-kencebay

BARIŞ KENCEBAY

baris.kencebay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Verilerin Korunması

Verilerin Korunması

Büromuz, birçok müvekkile kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlarda ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kapsamlı hukuka uygunluk projelerinde danışmanlık sunmaktadır.

2021 itibariyle, hukuka uygunluk ekibimiz 70’ten fazla kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygunluk projesi tamamlamıştır. Hukuka uygunluk projesi kapsamında ekibimiz müvekkillerimize; (i) bilgi notları, açık rıza mektupları, veri güvenlik politikaları gibi önemli belgelerin hazırlanması ve incelenmesi, (ii) müvekkillerin çalışanlarına eğitimlerin verilmesi, (iii) müvekkillerin Türkiye Veri Sorumluları Sicili ’ne kaydının yapılması, (iv) veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın kişisel verilen yurtdışına gönderilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na yapılacak başvuruların hazırlanması konularında danışmanlık vermektedir.

Verilerin gizliliğine ilişkin sunduğumuz hizmetler bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri kapsamaktadır:

Verilerin Korunması Hususlarına İlişkin Danışmanlık

 • Müvekkillerimize, çalışanlar ve tüketiciler ile ilgili hareketlerin işlenmesi gibi veri koruma konularında danışmanlık hizmeti sunulması, rıza mektupları ve bilgilendirme bildirimleri gibi gerekli belgelerin hazırlanması
 • Veri transferi protokolleri gibi veri koruma anlaşmalarının incelenmesi
 • Güvenlik zafiyetleri ile ilgili olarak yetkililere yapılacak bildirimlere ilişkin olarak müvekkillere yardım edilmesi

Tam Veri Korunması Uygunluk Projeleri

 • Müvekkillerin verilerin korunmasına ilişkin faaliyetlerinin analiz edilmesi
 • Rıza mektupları, bilgilendirme bildirimleri, verilerin saklanması ve yok edilmesi politikaları ve verilerin kaydedilmesi gibi önemli belgelerin hazırlanması
 • Müvekkillere Türkiye Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmaları hususunda yardımcı olunması
 • Müvekkillerin çalışanlarına verilerin korunması hususlarında eğitim verilmesi
 • Yetkililere sunulacak veri transferi sözleşmelerinin hazırlanması
İLGİLİ AVUKATLAR
batuhan-sahmay

BATUHAN ŞAHMAY

batuhan.sahmay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
oya-ozarslan

OYA ÖZARSLAN

oya.ozarslan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
≪ Geri

Vizeler: Çalışma, Bakım ve Onarım, Basın vs.

Vizeler: Çalışma, Bakım ve Onarım, Basın vs.

Bölümümüz, Çalışma Vizeleri ve Çalışma İzinleri, Montaj ve Bakım (AMS) Vizeleri ve Basın Vizeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Türkiye’deki çeşitli vize başvurularında yardım sağlama konusunda 17 yılı aşkın deneyime sahiptir. Diğer birçok ülkedeki genel göçmenlik uygulamalarının aksine, sadece ülke içi işlemlerde değil, yurtdışındaki temsilciliklerdeki vize başvurusu aşamalarında da danışanlarımıza uzaktan yardım sağlıyoruz. Konsolosluk ve vize kategorilerindeki deneyimimizin yanı sıra “tıbbi tedavi için Türkiye’ye giriş yapan hastalar”, “sanatçılar”, “film / belgesel ekipleri”, “arkeologlar”, “mürettebat” ve “sporcular” için düzenlenen diğer özel vize türleri üzerinde de çalışıyoruz.

Müvekkillerimizin; Türkiye’yi ziyaret amaçlarına en uygun vize türünü belirlemelerine, kendi ülkelerindeki Türk konsolosluklarıyla iletişime geçmelerine, başvuru paketlerini hazırlamalarına ve temsilciliklerdeki randevularını almalarına yardımcı oluyoruz.

Vize başvurusunun onaylanmasını müteakiben vize basımı tamamlanmış pasaportların geri alınmasının yanında Türkiye’ye giriş sonrası ikamet izni başvurusunun yapılması, adres kayıt işlemlerinin tamamlanması, bakmakla yükümlü olunan kişilerin başvurularının yapılması gibi ülke içi gereklilikler konularında da müvekkillerimize yol gösteriyoruz.

İLGİLİ AVUKATLAR
maria-celebi

MARIA LIANIDES ÇELEBİ

maria.celebi@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
tugce-isikara

TUĞÇE IŞIKARA TÖRTOP

tugce.isikara@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
image
≪ Geri

Yeniden Yapılandırma ve İflas Hukuku

Yeniden Yapılandırma ve İflas Hukuku

İflas, ödeme aczi veya karşılıklı anlaşmaya dayalı yeniden yapılandırma kapsamında işletmenin değerini korumak ve faaliyet istikrarı sağlamak için hızlı aksiyon alınması son derece önemlidir. 

Borçlu firmalara, kayyumlara ve alacaklılara iflas, ödeme aczi ve yeniden yapılandırma sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Örneğin:

 • Sorunlu M&A, yatırım ve borç ticareti
 • Sözleşmelerin müzakeresi ve geri ödeme takvimleri  
 • Vadesi geçen borçların ödenmesinde şirketin ya da münferit varlıkların kullanıldığı gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler, idare, tasfiye ve kayyum işlemleri 
 • Alacak risk yönetimi ve desteği, swap işlemleri ve güvenli liman işlemleri 
 • Alacaklılarla konkordato ve temlik sözleşmeleri, düzenleme programları ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler
 • Borç finansmanı
 • Dava ve icra takibi
 • Mahkeme dışı yeniden yapılandırma işlemleri 
 • Sorunlu şirketlerin yöneticilerine bağımsız tavsiyeler 
 • Sigorta konuları
 • İstihdam, emekli maaşları ve yan haklar ile ilgili tavsiyeler
İLGİLİ AVUKATLAR
onur-kordel

ONUR KORDEL

onur.kordel@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
serkan-kolay

SERKAN KOLAY

serkan.kolay@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top