Finansal Yeniden Yapılandırma

İşletmelerin değerini korumak ve faaliyetlerinde istikrar sağlamak için borçlu firmalara, kayyumlara ve alacaklılara iflas, ödeme aczi ve finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Örneğin:

  • Sorunlu M&A ve borç temlikleri
  • Sözleşmelerin müzakeresi ve geri ödeme takvimleri
  • Vadesi geçen borçların ödenmesinde şirketin ya da münferit varlıkların kullanıldığı gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler, idare, tasfiye ve kayyum işlemleri
  • Alacak risk yönetimi ve desteği, swap işlemleri ve güvenli liman işlemleri
  • Alacaklılarla konkordato ve temlik sözleşmeleri, düzenleme programları ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemeler
  • Borç finansmanı
  • Dava ve icra takibi
  • Mahkeme dışı yeniden yapılandırma işlemleri
  • Sorunlu şirketlerin yöneticilerine bağımsız hukuki tavsiyeler
İLGİLİ AVUKATLAR
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top