YAYINLARIMIZ

Ekim 1, 2021

Cezai Şart (Ceza Koşulu) ve İnşaat (Eser) Sözleşmeleri Özelinde Cezai Şartın Değerlendirilmesi

Eylül 29, 2021

KVKK Kapsamında Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamaları Hakkında Bülten

Eylül 27, 2021

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Eylül 14, 2021

İnşaat (Eser) Sözleşmelerinde Ayıplı İş, Açık Ayıp-Gizli Ayıp Ayrımı, Ayıplı İş-Eksik İş Ayrımı, Muayene ve İhbar Süreleri ve Garanti Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Eylül 7, 2021

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri Hakkında Bülten

Ağustos 17, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09.08.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Ağustos 10, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.08.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Ağustos 9, 2021

Sözleşmeler Hukuku Çerçevesinde Akıllı Sözleşmeler

Ağustos 9, 2021

Tamamen veya Kısmen Uzaktan Çalışmaya Geçen Şirketlere Gelecek Fiziki Tebligatlara İlişkin Bilgi Notu

Ağustos 3, 2021

İş Hukukunda Arabuluculuk

Ağustos 3, 2021

Çek Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında Bülten

Temmuz 28, 2021

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Temmuz 15, 2021

KVKK Kapsamında Meşru Menfaat Hakkında Makale

Temmuz 13, 2021

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Zorunluluğu Hakkında Bülten

Temmuz 8, 2021

İş Arama İzni Ve Yıllık Ücretli İzin Kullandırılamaması

Haziran 29, 2021

Adi Ortaklıkların, İş Ortaklıklarının, Konsorsiyumların, Derneklerin, Vakıfların Ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Veri Sorumluları Sicili’ne Kaydı Hakkında Bülten

Haziran 15, 2021

Çekin Kaybolması Durumunda Başvurabilecek Hukuki Yollar Hakkında Makale

Haziran 7, 2021

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

Haziran 4, 2021

Çekte İbraz Süreleri Hakkında Bülten

Haziran 4, 2021

Kdv Tevkifatında Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Haziran 2, 2021

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Hakkında Makale

Haziran 1, 2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Mayıs 31, 2021

Uzaktan Çalışma Hakkında Makale

Mayıs 26, 2021

Yeni Kurumlar Vergisi Tebliği Hakkında Bülten

Mayıs 21, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 18.05.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mayıs 12, 2021

Konkordato

Mayıs 11, 2021

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Hakkında Bülten

Mayıs 11, 2021

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Mayıs 10, 2021

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Hakkında Bilgi Notu

Mayıs 10, 2021

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımına İlişkin Makale

Mayıs 6, 2021

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamına Girmesi Hakkında Bülten

Mayıs 6, 2021

Finansal Yardım Yasağı İlişkin Makale

Mayıs 6, 2021

Vergi Kaçakçılığı Suçu Hakkında Bülten

Mayıs 4, 2021

Geçici Vergi Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bülten

Mayıs 3, 2021

Geçici Olarak Çek İbraz Edilmesinin Yasaklanmasına Getirilen Değişiklikler Hakkında Bülten

Nisan 30, 2021

Geçici Olarak Çek İbraz Edilmesinin Yasaklanması ve Geçici Olarak Bazı Alacaklar Hakkında İcra ve İflas Takibi Başlatılmasının Yasaklanması Hakkında Bülten

Nisan 30, 2021

Fesih Yasağı ve İşverenlerin Çalışanlarını Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Nisan 28, 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 27.04.2021 Tarihli Kararına İlişkin Bilgilendirme Notu

Nisan 28, 2021

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Bülten

Nisan 23, 2021

Kurumlar Vergisi Yeni Oran Hakkında Bülten

Nisan 23, 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Nisan 16, 2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasını Yasaklayan Yönetmelik Hakkında Bülten

Nisan 15, 2021

Elektrik, Maden, Petrol, Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Mevzuatlarındaki Değişiklik Hakkında Bülten

Nisan 15, 2021

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Hakkında Bülten

Nisan 10, 2021

İşten Çıkış Kodlarındaki Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu

Nisan 8, 2021

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile Getirilen Düzenlemeler Hakkında Bülten

Nisan 7, 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bülten

Mart 23, 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mart 18, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19.03.2021 Tarihinde Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mart 17, 2021

Rekabet Kurumu’nun 2021/2 Sayılı Tebliği Hakkında Bülten

Mart 16, 2021

Rekabet Kurumu’nun 2021/3 Sayılı Tebliği Hakkında Bülten

Mart 12, 2021

Veri Sorumluları Sicili’ne Son Kayıt Tarihlerinin Ertelenmesine İlişkin Bilgi Notu

Mart 10, 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’ne İlişkin Bülten

Mart 10, 2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mart 9, 2021

Fesih Yasağı ve İşverenlerin Çalışanlarını Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Mart 5, 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02.03.2021 Yayınladığı Karar Özetlerine İlişkin Bülten

Mart 5, 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Yönelik Uyum Programı Hakkında Bilgi Notu

Mart 5, 2021

Rüzgar Enerjisi Yatırımları Ön lisans Başvuru Hakkının İptali Hakkında Bilgi Notu

Mart 5, 2021

İşlenmemiş Kıymetli Madenlerin Şirket Sermayesine Eklenmesine İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bülten

Mart 2, 2021

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi Notu

Şubat 22, 2021

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 19, 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Şubat 8, 2021

İşverenin Çalışanın E-postalarını Denetlemesine İlişkin 12.02.2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Notu

Şubat 7, 2021

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 5, 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Hakkında Bülten

Şubat 5, 2021

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Şubat 3, 2021

Yenilenebilir Enerji Projeleri Destek Fiyatları ve Sürelerine İlişkin Bilgi Notu

Şubat 3, 2021

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Ocak 20, 2021

Pinterest, Twitter Inc., Twitter Inc. (Periscope/Scope) İsimli Sosyal Ağ Sağlayıcılara Reklam Verilmesinin Yasaklanmasına İlişkin Bilgi Notu

Ocak 11, 2021

Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Ocak 8, 2021

Avukatların Yükümlülüklerine İlişkin Düzenleme Hakkında Bilgi Notu

Ocak 6, 2021

Çekte Vadeden Önce İbraz Yasağı Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Ocak 6, 2021

Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Aralık 31, 2020

Fesih Yasağı ve İşverenin Tek Taraflı Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Aralık 30, 2020

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığa İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Aralık 23, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının Ve Ödemelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi Notu

Aralık 23, 2020

İndirimli Kdv Ve Stopaj Oranları Hakkında Bülten

Aralık 8, 2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Bülten

Aralık 1, 2020

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Kayıt Tarihleri Ertelendi

Kasım 26, 2020

Hatırlatma: İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydoldunuz Mu?

Kasım 17, 2020

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

Kasım 16, 2020

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

Kasım 10, 2020

Saygı ve Özlemle…

Kasım 6, 2020

Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Ve Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Ekim 29, 2020

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Ekim 27, 2020

İşverenlerin Fesih Yasağı, İşverenlerin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı Ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

Ekim 20, 2020

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 14, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TL’ye Dönüş Tebliği Hakkında Önemli Duyurusu

Ekim 12, 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 3, 2020

Sn. F. Aslı BAŞGÖZ vefat etmiştir.

Ekim 1, 2020

Kambiyo Muamelelerinde BSMV ve Mevduat Stopaj Oranlarında Değişiklik Hakkında Bülten

Eylül 23, 2020

Hatırlatma: Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 30.09.2020’de Sona Eriyor

Eylül 18, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinde Belirtilen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Bülten

Ağustos 5, 2020

İşyeri Kira Gelirlerinde KDV ve Tevkifat İndirimi

Temmuz 27, 2020

Fesih Yasağı, Kısa Çalışma Ve İsg Mevzuatı Kapsamında Güncel Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Temmuz 3, 2020

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ne İlişkin Bülten

Temmuz 1, 2020

Türk Borçlar Kanunu’nun Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümlerine İlişkin Bilgi Notu

Haziran 24, 2020

Veri Sorumluları Sicili ’ne Kayıt Süresi Uzatıldı

Mayıs 27, 2020

Kambiyo İşlemlerinde Bsmv Oranı Değişikliği Hakkında Bülten

Mayıs 21, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mayıs 20, 2020

Ticari İletilere İlişkin İleti Yönetim Sistemi’ne (“IYS”) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

Mayıs 20, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Mayıs 18, 2020

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Bilgi Notu

Nisan 17, 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

Nisan 16, 2020

Çalışan Feshine İlişkin Sınırlama, Ücretsiz İzin Hakkı Ve Kısa Çalışmaya İlişkin Gelişmelere İlişkin Bilgi Notu

Nisan 15, 2020

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verilerin Yurtdışına Aktarımı İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarının Kullanılması

Nisan 13, 2020

Covıd-19’un Bankacılık İşlemlerine Etkisine İlişkin Bilgi Notu

Nisan 7, 2020

Covid 19’un Toplu İş Sözleşme Sürecine Etkisinin Değerlendirilmesi

Nisan 3, 2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen İcra ve İflas Hukuku ile Usul Hukukuna İlişkin Değişiklikler

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına İlişkin Değişiklikler

Mart 22, 2020

Şirketlerin Genel Kurul Ve Elektronik Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi Notu

Mart 19, 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

Mart 17, 2020

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

Şubat 17, 2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Ocak 9, 2020

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Aralık 27, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Aralık 5, 2019

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

Eylül 5, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Eylül 4, 2019

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

Aralık 27, 2018

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

Aralık 17, 2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Kasım 20, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Tebliğ No: 2018-32/52) İlişkin Tablo

Ekim 8, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 Numaralı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e İlişkin Bülten

Eylül 18, 2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Eylül 14, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Eylül 5, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Haziran 13, 2018

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

Haziran 4, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Mayıs 17, 2018

32 Sayılı Karar Kapsamında Sermaye Hareketleri Genelgesi

Şubat 2, 2018

Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şubat 2, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aralık 27, 2017

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekim 24, 2017

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Bülten

Kasım 18, 2016

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hakkında Özet Bilgi

Ağustos 31, 2016

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Hakkında Bülten

Ağustos 31, 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Hakkında Bülten

Ağustos 15, 2016

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konusunda Vergisel Düzenlemeler

Temmuz 22, 2016

Olağanüstü Hal İlanı

Nisan 16, 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top