“Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4)” (“Tebliğ”) 05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile dikey anlaşmaların grup muafiyetinden yararlanabilmeleri için aranan pazar payı oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Pazar payı oranlarındaki değişiklikler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Tek alıcıya mal veya hizmetleri sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda alıcının dikey anlaşma konusu malları ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki pay oranı ile sağlayıcılarda, dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pay oranı %40’tan %30’a düşürülmüştür. Böylece, teşebbüsler söz konusu ilgili pazarda %30 pazar payını aşmadıkları sürece grup muafiyetinden yararlanılabilecektir.

Tebliğ’de yeni değiştirilen %30’luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında ise;

  • Pazar payı başlangıçta %30’dan fazla olmayıp daha sonra %35’i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa; muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki iki yıl boyunca da geçerli olacaktır.
  • Pazar payı başlangıçta %30’u aşmayıp sonradan %35’in üzerinde çıkması durumunda ise muafiyet %35 eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden yıl boyunca geçerli olacaktır.

Tebliğ’in Geçici 3. Maddesi uyarınca ise, yukarıda bahsedilen değişiklerin ve yeni eşiklerin yürürlüğe girmesinden önce grup muafiyetinden yararlanan teşebbüslerin, Tebliğ kapsamındaki muafiyetten yararlanmaya devam edebilmesi için en geç 6 ay içerisinde (5 Mayıs 2022 tarihine kadar) söz konusu %30’luk pazar payı eşiğine uygunluk sağlamaları gerekmektedir.

Halihazırda ve Tebliğ kapsamındaki değişiklikler öncesinde grup muafiyetinden yararlanan teşebbüslerin, söz konusu ilgili pazarlarda yeniden pazar paylarını değerlendirmeleri ve Tebliğ ile getirilen yeni eşiklerin altında kaldıklarını teyit etmeleri tavsiye olunur. Aksi takdirde Tebliğ’in Geçici 3. Maddesi tahtında belirtilen sürenin sonrasında bu eşiğin üzerinde kalınıyorsa, ilgili dikey anlaşmalar için bireysel muafiyet başvurusu önerilebilecektir.

Aslı Erkli
Avukat | [email protected]
Sevim Özkan
Avukat | [email protected]