Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 28.09.2021 tarihinde Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayınlanmıştır.

Duyuruda özetle:

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  (“Kanun”) 28/1/ç bendinde, “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlendiği belirtilmiştir.
  • Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin:
    • kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesi durumunda* (yukarıda belirtilen kanun hükmü uyarınca) Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı,

*Örneğin:

  • konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen kişilere Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi,
  • Covid-19 aşısı olmayan işçilerden (işveren takdirine bağlı olarak) zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenilmesi ve test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulması.
    • Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı belirtilmiştir.
Batuhan Şahmay
Gürkan Çetin