23.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen kısa çalışmaya ilişkin sürelerin uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmektedir.

  • Yeni Başvurular:

Covid-19 nedeniyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri, 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları koşuluyla, 3 ay süre ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir.

  • Daha Önce Yapılan Başvurular:

Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihinde ve bu tarihten önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri ise, 28.02.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir.