1. Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Borçlarına İlişkin Değişiklikler

7226 sayılı Kanunun 48. Maddesi ile 5824 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir. Bu madde uyarınca; anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınamayacaktır. Bu düzenleme ile salgının ticari hayata ve nakit akışına etkilerinin sınırlandırılması hedeflenmiştir.

2. Karşılıksız Çek Suçunun İnfazına İlişkin Değişiklikler

7226 sayılı kanunun 49.maddesiyle Çek Kanununa eklenen geçici 5.maddesi ile; Çek Kanunu 5. Maddede düzenlenen karşılıksız çek düzenleme suçunun infazı bir kereye mahsus olmak üzere durdurulmuştur. Ancak bu durdurma bazı şartlara bağlanmış olup, hükümlünün tahliyeden itibaren 3 ay içinde çek bedelinin %10’unu ve daha sonra kalan bedelleri iki ay aralıklı taksitler ile 15 taksit halinde ödemesi gerekmektedir.

Ödemelerin sorunsuz olarak gerçekleşmesi halinde, mahkeme tarafından kamu davası bütün sonuçları ile ortadan kalkmaktadır. Aksi takdirde ödemeler gerçekleşmez ve taksitler iki kez aksatılır ise; alacaklının şikâyet üzerine infaza devam kararı verilecektir. Ve bu kararlara karşı İİK M.353 uyarınca itiraz kanun yoluna gidilecek olup, infazı durdurulan hükümlü hakkında CMK.109/III-a uyarınca Adli Kontrol Tedbirleri de uygulanabilecektir.