23.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”)Geçici 23. maddesi gereğince, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karar, 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.