T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 940051 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesin’de (“Genelge”) değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik, yurt içinden kredi alınmasına ilişkin genel esaslar çerçevesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de yerleşik kişiler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar doğrultusunda  bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilmekte olup bir firma başka bir firmaya döviz kredisi kullandıramamaktadır. 

Genelge uyarınca belirli koşullar varlığında işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi mümkün olsa da; getirilen yeni değişikliğe göre yeni bir döviz kredisi kullanmak suretiyle kredi kullanan firma, aynı holding bünyesinde veya grup içinde olsa dahi başka bir firmaya söz konusu krediyi aktarması mümkün olmayacaktır.

Fon fazlası olan bir şirket tarafından, fon açığı olan aynı holding bünyesindeki diğer bir şirkete, borçlandırmanın ve takibinin Türk lirası cinsinden yapılması kaydıyla, ilgili tutarın döviz cinsinden karşılığı sağlanabilecektir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Sevim Özkan