Ticaret Bakanlığı’nın 20 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama kapsamında, Koronavirüs COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde, söz konusu toplantılar bakımından bazı tedbirlerin alındığı duyurulmuştur.

Buna göre, yönetim organı tarafından genel kurul toplantısı çağrısı yapılmış olan anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının yine yönetim organınca alınacak bir kararla iptal edilmesi imkanı tanınmıştır. Böylece, çağrısı yapılmış genel kurul tarihinde genel kurulun toplanmasını beklenmeksizin toplantının iptali mümkün kılınmıştır.

Öte yandan, hâlihazırda Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik genel kurul sistemini kullanmakta olan şirketler için ise, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri yönünde hareket etmeleri tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, pay sahibinin arzu ettiği takdirde, toplantıya fiziken katılma hakkı da söz konusudur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirebilmeleri için esas sözleşmelerinde hüküm bulunası gerekmektedir. Ancak bahis konusu açıklama kapsamında; esas sözleşmelerinde bu yönde hüküm bulunmayan şirketlerin de, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden gerekli teknolojik altyapıyı tedarik ederek ve ilgili hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanını sağlamak şartıyla, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine imkan tanınmıştır. Nitekim bu şirketler, elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin esas sözleşme değişikliğini bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirebileceklerdir.

* * *