26 Şubat 2021 tarihli ve 31407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uyum programı oluşturacak yükümlülerin kapsamı genişletilmiştir.

Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin yanı sıra kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, portföy yönetim şirketleri, kıymetli madenler aracı kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları da uyum programı oluşturmakla yükümlü sayılmıştır.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak yükümlülerin uyum programı oluşturarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulmasına ilişkin tedbirleri alması gerekmektedir.