25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır. Kanunun, Covid-19 salgını kapsamında hak kayıplarının önlenmesini amaçlayan geçici 3. maddesinde çeklerin ibrazına ilişkin değişiklik söz konusudur.

İlgili değişiklik kapsamında, ibraz süresinin son günü 30.4.2021 – 31.5.2021 (bu tarihler dahil olmak üzere) tarihleri arasında olan veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31.5.2021 (bu tarih dahil olmak üzere) tarihine kadar durmaktadır. Bu çeklerin karşılığının tamamen bulunması ve belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi durumunda ödeme yapılır. Çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması durumunda ise karşılıksızdır işlemi yapılmamaktadır. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilir. Değişiklik Kanunun yürürlüğe girdiği 25 Mayıs 2021 tarihinden önce, söz konusu çekler için yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmamaktadır.