30.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”)Geçici 10. Maddesinde düzenlenen sürelerin uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda:

  • Kanun’da sayılan istisnai haller dışında işverenlerin çalışanların iş sözleşmelerini fesih yasağının süresi 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • İşverenlerin tek taraflı olarak çalışanları tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.