Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu aşağıdaki veri sorumluları için VERBİS kayıt süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştur.  

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek/tüzel kişiler,
  • Yurtdışında bulunan gerçek/tüzel kişi veri sorumluları.

İlgili link aşağıdadır:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5524/VERBIS-E-KAYIT-SURESININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU