19.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32-66) ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) 21.04.2022 tarihinde sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayınlamıştır.

Bakanlık, bu duyuru kapsamında Tebliğ No. 2022/32-66 ile 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik ile ilgili bazı önemli hususlara dikkat çekmiştir:

  • “Menkul” ifadesinin, gayrimenkul dışında kalan her türlü mal ve eşyayı kapsadığı vurgulanmıştır. Bununla birlikte, yapılan değişikliğin taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştirmediği zira bu değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olduğu ve Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş olan menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı da ifade edilmiştir.
  • 19.04.2022 tarihinden önce Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19.04.2022 tarihinden önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Diğer yandan, 19.04.2022 ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.
  • 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Bakanlık’ın resmi internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/turk-parasi-kiymetini-koruma-hakkinda-32-sayili-karara-iliskin-2008-32-34-sayili-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-2022-32-66-sayili-teblige-iliskin-duyuru

Pelin Tırtıl Esin
Naz Ergörün
Behiç Ateş Gülenç