Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“EYT Kanunu”) bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EYT Kanunu’na ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

a) EYT Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca:

    • 09.1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kişilerden sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayanlar, yaş şartı aranmaksızın, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde emekli olabileceklerdir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca emekli olma hakkını kullanacak kişilerin iş sözleşmelerini derhal feshetme hakkı olduğunu (ve en az 1 senelik kıdemleri var ise, kıdem tazminatına hak kazanacaklarını) hatırlatırız.

    • Yukarıdaki düzenlemeden yararlanarak emekli olanlardan 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar işe başlayan çalışanların, Sosyal Güvenlik Destek Primi üzerinde  5 puan indirim yapılacaktır

b) EYT Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca;

Bu hüküm sadece aşağıda altını çizdiğimiz kurumlar için geçerlidir.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Batuhan Şahmay
Öykü Eyüboğlu
Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]