11 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/34548 başvuru numaralı ve 28.12.2021 karar tarihli dosya hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar yayınlanmıştır. Kararda, işveren tarafından elde edilen  Whatsapp yazışmaları nedeniyle iş sözleşmesi sona erdirilen bir çalışanın özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Uyuşmazlıkta özetle:

  • Çalışan, (i) WhatsApp programının çok yaygın olarak kullanıldığını, (ii) bu yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini, (iii) bu konuşmaların elde ediliş şeklinin muğlak olduğunu ve (iv) konuşmaların hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu belirtirken,
  • İşveren ise, (i) çalışanın yöneticisinin açık bırakılan yazışmaları gördüğünü ve (ii) bu sebeple de işverenin çalışanın Whatsapp yazışmalarına işyerindeki bilgisayardaki programın açık olması nedeniyle ulaştığını savunmuştur.

Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili olarak yapmış olduğu incelemede:

  • İşyerinde kullanılan bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin denetlenebileceğine ilişkin olarak çalışanın tam ve açık bir şekilde bilgilendirilmediğini (zira işveren tarafından aksi ispat edilememiştir),
  • Söz konusu verilerin hukuka uygun bir yöntemle elde edildiğinin ve iletişimin içeriğine erişilmesini zorunlu kılan bir durumun mevcut olduğunun da işveren tarafından ispat edilemediğini belirterek;
  • Whatsapp yazışmalarının işverence elde ediliş şekli, denetim yapılmasındaki meşru menfaat, iletişime erişilmesindeki zorunlu neden, çalışanın bilgilendirilmesi, yazışmalarının kişisel kullanıma özgü olduğu hususları üzerinde yapmış olduğu değerlendirme neticesinde

söz konusu olayda Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı ve 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]