T.C. Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi (“Genelge”) madde 21/16/c ve madde 40/16/c’de birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.

Değişikliğe konu maddeler yurt dışından kredi alınması halinde döviz geliri şartını aramayan krediler ile yurt içinden kredi alınması halinde döviz geliri şartını aramayan kredilere ilişkin olup; üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, üretim tesislerinin hisselerini devralan tüzel kişilerin kullanacağı döviz cinsinden kredileri düzenlemektedir. Getirilen değişiklik ile birlikte lisanssız üretim tesislerine ek olarak 01.07.2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesisleri de madde kapsamına alınmıştır. 

Madde kapsamına dâhil edilen bu üretim tesislerinin tümünü devralan tüzel kişilerin döviz cinsinden kredi kullanma süresi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (“YEK”) Destekleme Mekanizmasından yararlanma süresi ile sınırlandırılmıştır. Lisanslı üretim tesisleri için kullanılabilecek kredi tutarı ise lisanslarına derç edilmiş olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamına konu fiyat ile çarpımının alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının %80’ini geçemeyecektir.

Bahar Ülgen Hasşerbetçi
Sevim Özkan