Günümüzde çalışanların mevcut görevlerini ihbar süresine uymadan bırakarak, yeni bir şirkette çalışmaya başlamaları sıklıkla görülebilmektedir. Böyle bir durumda, yeni şirket açısından da bazı sorumluluklar doğabilmektedir.

Bu yazımızda, İş Kanunu’nun 23. maddesi kapsamında yeni işverenin sorumluluğundan bahsedeceğiz.

  • Bir çalışan ihbar süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir şirkette işe başlarsa, yeni işveren de aşağıda belirtilen durumlarda çalışan ile iş sözleşmesinin feshinden dolayı birlikte sorumlu olacaktır:
    • Çalışanın söz konusu bu davranışına, yeni işvereni sebep olmuşsa,
    • Yeni işveren, çalışanın bu davranışını bilerek onu işe almışsa,
    • Yeni işveren çalışanın bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.

Bu doğrultuda, yeni işveren söz konusu çalışanın eski işverene ödemesi gerekebileceği ihbar tazminatından (ve ek zarar oluşmuş ise, bu zarardan) sorumlu olabilecektir.

  • Bu tür bir sorumluluğa maruz kalmamak adına şirketlerin yukarıdaki davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir.
  • Son olarak, eğer çalışan iş sözleşmesini haklı nedenle (veya ihbar süresi vermesine gerek kalmayacak bir şekilde) sona erdirmiş ise, bu durumda yukarıdaki gibi bir sorumluluk oluşmayacaktır.
Batuhan Şahmay
Behiç Ateş Gülenç