T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi (“Genelge”) madde 19/f.5, f.6 ve madde 22’de değişiklik yapılmıştır.

Yurtdışından Banka Hesaplarına Gelen Tutarlarda Bankaların Alması Gereken Önlemler

Genelgenin yurtdışından kredi alınmasına ilişkin genel esasları belirleyen 19. maddesinin 5. fıkrasında bankaların, Türkiye’de yerleşik kişilere ait döviz hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarında Türkçe veya yabancı bir dilde söz konusu bedelin kredi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü öngörülmektedir. Yapılan değişiklik ile, bankaların bu yükümlülüğüne Türkiye’de yerleşik kişilere ait Türk lirası tevdiat/mevduat hesaplarına yurt dışından gönderilen bedellere ilişkin SWIFT mesajlarını da aynı şekilde kontrol etme yükümlülüğü eklenmiştir.

Genelgenin yurtdışından kredi alınmasına ilişkin bir diğer hükmü olan 19. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bankalar yurt dışından firma hesabına transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tüm döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla ilgili firmadan yazılı beyan almakla yükümlü kılınmıştır. Yapılan değişiklik ile, bankaların bu yükümlülüğünün kapsamına 250.000 TL veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen tutarlar da eklenmiştir.

Türkiye’ye Getirilmeden Kullanılabilecek Kredilere Ek İstisna

Genelgenin yurda getirilmeden kullanılabilecek kredilere ilişkin 22. maddesinde yapılan değişiklik ile, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin doğrudan bu kredilerin geri ödemesinde kullanılması mümkün olabilecektir. Ancak kullanılan refinansman kredisinin geri ödemede kullanılmayan kısmının Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılması zorunlu kılınmıştır.