03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) 25.02.2021 tarihli Kurul Kararı (“Karar”) ile yeni rüzgâr enerjisi yatırımları için sağlanması ve Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2.000 MW’lık ön lisans başvuru hakkının iptal edildiği bildirilmiştir. Karar şu şekildedir:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 tarihli toplantısında; 2020 yılı sonuna kadar Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen 2000 MW’lık rüzgar santrali kapasitesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 09/02/2021 tarihli ve 21789 sayılı yazısı ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde yatırımcılara tahsis edilmesine karar verildiğinin bildirilmesi nedeniyle Kurumca, TEİAŞ’ın 15/05/2015 tarihli ve BG5UA0ZC’ barkod numaralı yazısı ile bildirilen söz konusu 2000 MW kapasiteye ilişkin rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusu alınmamasına”

Bu son Karar’a göre kapasite lisanslı yatırımlar yerine, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesindeki yatırımlar için kullandırılacaktır.