04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden en önemlisi; ticari elektronik ileti gönderimi için alıcılardan alınan onayların ve alıcıların iletişim adreslerinin kaydedileceği IYS1 adı verilen sistemin kurulması ve hizmet sağlayıcılara IYS’ye kayıt yükümlülüğü ile alınacak yeni onayların IYS üzerinden alınması yönünde yükümlülük getirilmesidir. Bu kapsamda;

a. Bugüne dek Yönetmelik’e uygun şekilde alıcılardan alınmış ticari elektronik ileti onaylarının 01.06.2020 tarihine kadar IYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, ilgili alıcılara onaylarını IYS üzerinden kontrol etmeleri ve ret haklarını IYS üzerinden kullanabileceklerine yönelik bir bildirim gönderilmesi gerekmektedir.

b. Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca ticari elektronik ileti gönderimi için onay gerekmeyen hallerde2 ise, alıcıların ticari iletişim adreslerinin IYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Yönetmelik’te yapılan bu değişiklik 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, kanaatimizce ticari elektronik ileti gönderimi için onay gerekmeyen hallere ilişkin olarak (örn. tacirlere gönderilen iletiler), alıcıların iletişim adreslerinin 01.09.2020 tarihine kadar IYS’ye kaydedilmesi yeterli olacaktır ancak burada Yönetmelik’in lafzı çok açık olmadığından, mümkünse bu alıcıların iletişim adreslerinin de 01.06.2020’ye kadar IYS’ye kaydedilmesi faydalı olacaktır.

c. İlaveten, 01.09.2020 itibariyle ticari elektronik ileti gönderimi için gerekli onaylar IYS üzerinden de alınabilecek olup, onayın IYS üzerinden alınmaması halinde de IYS’ye kaydedilmesi gerekecektir. Onayın IYS’ye kaydedilmemesi durumunda, alıcıdan onay alındığını ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıda olacaktır. Buna ek olarak, tacir ve esnaf sıfatını haiz alıcılardan onay alınmasına gerek olmasa da, bu kişilerin elektronik iletişim adreslerinin IYS’ye kaydedilmesi gerekecektir. Alıcılar, ret haklarını IYS üzerinden kullanabilecek olup, hizmet sağlayıcı ret hakkının kullanıp kullanılmadığını IYS üzerinden kontrol etmek ve kendisine sair yollarla iletilen ret bildirimlerini de IYS’ye kaydederek, 3 iş günü içerisinde ret hakkını kullanan alıcıya ticari elektronik ileti gönderimini durdurmakla yükümlüdür.

Yukarıda yer alan (a) bendi uyarınca alıcıların onaylarının IYS’ye kaydetmeleri ve ret haklarını IYS üzerinden kullanabileceklerine dair bildirimin gönderilmesinden sonra, alıcıların 01.09.2020 tarihine kadar ret haklarını IYS üzerinden kullanmamaları durumunda, IYS’ye kaydedilen onaylar geçerli sayılacaktır ve artık alıcı ticari elektronik ileti gönderimi için onayı bulunmadığını iddia ediyorsa, bu iddiasını kendisi ispat etmekle yükümlü olacaktır.

Yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanabilecektir ve daha önce alınmış onayların geçersiz sayılma riski olabilecektir. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

***