30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6434 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (“Karar”) ile “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması hakkındaki 26 Mart 2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Eski Karar”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Karar ile 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398. maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

  • Kararın Ek (I) ve Ek (II) sayılı listeleri kapsamında değerlendirilen şirketler hariç olmak üzere, şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmamalarına ilişkin eşiklerde Karar ile aşağıda belirtildiği şekilde değişikliğe gidilmiştir:
Değişiklik öncesi eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmişken;   Aktif toplamının 35 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 70 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 175 ve üstünde olması.  Karar uyarınca yeni eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir;   Aktif toplamının 75 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 150 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 150 ve üstünde olması.  
  • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde halka açık sayılan şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmamalarına ilişkin belirtilen ilk iki eşikte değişikliğe gidilmiş ve ilgili eşikler artırılmıştır:
Değişiklik öncesi eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmişken;   Aktif toplamının 15 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 20 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 50 ve üstündeolması.  Karar uyarınca yeni  eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir;   Aktif toplamının 30 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 40 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 50 ve üstündeolması.
  • Ek (II) sayılı liste altında yer alan şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmamalarına ilişkin eşiklerde, Karar ile aşağıda belirtildiği şekilde değişikliğe gidilmiş ve ilgili ilk iki eşit artırılırken son eşik azaltılmıştır:
Değişiklik öncesi eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmişken;   Aktif toplamının 30 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 40 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 125 ve üstünde olması.  Karar uyarınca yeni  eşikler:   Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir;   Aktif toplamının 60 milyon TL ve üstünde olması,Yıllık net satış hasılatının 80 milyon TL ve üstünde olması,Çalışan sayısının 100 ve üstünde olması.  
  • Bu Kararla birlikte “Kapsam Dışındaki Şirketler” başlıklı 4. maddeye aşağıda yer alan şirketler de dahil edilmiştir:
  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu geçici madde 7/4 çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hakkında tasfiyeye karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”) tarafından atanmış olan tasfiye komisyonları tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketleri.
  • Kararın Ek (I) sayılı listesinde belirtilen ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi olan şirketlerin arasına tasarruf finans şirketleri de dahil edilmiştir.
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, Kararın Ek (II) sayılı listesinin 4. bendine eklenmiştir.
  • Yürürlük

Karar 01/01/2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Eren Üçok
Ece Kipri