4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen oranla birlikte finansman gider kısıtlaması uygulaması fiilen başlamıştır. Konuya ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

  1. KAPSAM

Finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin

  • Faiz
  • Komisyon
  • Vade farkı
  • Kar payı
  • Kur farkı ve
  • Benzer adlar altında yapılan gider ve maliyet

unsurlarının toplamının %10’u ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

  1. İSTİSNA

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında iki ana istisna yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi yabancı kaynak türüne ilişkindir. Buna göre yatırımın maliyetine eklenen yabancı kaynaklar finansman gider kısıtlamasına tabi değildir.

Diğer bir istisna da yabancı kaynakları kullanan kurumlara ilişkindir. Bu istisna uyarınca ise, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansman gider kısıtlaması uygulaması dışında bırakılmıştır.

  1. DÖNEM

Finansman gider kısıtlaması uygulaması 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.