1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik”) ile “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde (“Yönetmelik”) düzenlenen bildirim yükümlülüğü hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.