28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi İle İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) ile ödeme hizmetlerini gerçekleştiren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için belirlenen asgari özkaynak tutarları artırılmıştır.

Bu kapsamda;

  • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) m.4/1(e)’de yer alan fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için asgari özkaynak miktarı 7 milyon Türk Lirası;
  • Yönetmelik m.4/1(g)’de yer alan ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini gerçekleştirenler hariç olmak üzere; diğer ödeme kuruluşları için asgari özkaynak miktarı 15 milyon Türk Lirası;
  • Elektronik para kuruluşları için asgari özkaynak miktarı 41 milyon Türk Lirası

olarak yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Eren Üçok
Ece Kipri