Hakimler ve Savcılar Kurulu 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tam kapanma tedbirlerinin yargı faaliyetleri açısından nasıl uygulanacağını değerlendirmek amacıyla toplanmış ve bazı tedbir kararları açıklamıştır. Bu kapsamda:

  • Tutukluluk, acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemleri ve ivedi sayılan diğer işler haricinde yargı yerlerinde görülecek duruşma, müzakere ve keşifler tam kapanma önlemlerinin başladığı 29 Nisan 2021 saat 19:00’da, 17 Mayıs 2021 saat 05:00’e kadar ertelenmesi,
  • Erteleme işlemlerinin duruşma açılmaksızın icrası ve bu hususun taraflara bildirilmesi,
  • Tutukluluk değerlendirmesi zorunluluğu halinde SEGBİS Yöntemi ile dinleme yapılması,
  • Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ile müzakerelerin uyap ve diğer iletişim kanalları ile icrası,
  • Ertelenen işlerin, tarafların da zarar görmeyeceği biçimde kapanma tarihinden sonraki iş günlerine bırakılması,
  • İhtiyati tedbir ve itirazlarının salgına yönelik tedbirlere uyularak ele alınması,
  • Erteleme süresi zarfında adli hizmetlerin tamamen durdurulmadığı ve bu nedenle de suç ve suçlulara ilişkin ihbar şikayetlerin alınmaya devam edilmesi,
  • Hakim ve Savcıların, erteleme süresince önlerinde bulunan işleri uzaktan çalışma ve esnek çalışma yöntemlerinden yararlanarak takip etmeye devam etmeleri,

Şeklinde tavsiye kararları verilmiştir.