28.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) dahilinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmış ve mevzuat kapsamında öngörülen tarihler ertelenmiştir. Bu tarihler yaklaşmakta olduğundan, aşağıdaki hususları hatırlatma amaçlı olarak bilgilerinize sunarız.

  1. Yönetmelik kapsamında ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcılar 01.12.2020 tarihine kadar (30.11.2020 son gündür) sisteme kaydolmalıdır. Yönetmelik kapsamında kişilerden ticari elektronik ileti gönderimi için alınan onaylar, 01.12.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara, onayların İYS’ye yüklendiği ve 16.01.2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir.
  1. 04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19. maddesinde yer alan ve ilgili maddelerin yürürlük tarihini düzenleyen madde kapsamında yer alan “01.09.2020” tarihi “16.01.2021” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda 16.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik maddeleri arasında, ticari elektronik ileri gönderebilmek İYS’ye kayıt, İYS üzerinden kontrol gerçekleştirmeme, İYS üzerinden alınmayan onayları İYS’ye kaydetme, İYS’ye kaydedilmeyen onayların geçersiz kabul edilmesi, alıcılar tarafından ret hakkının kullanılması ve ret bildirimlerinin İYS üzerinden bildirilmesi zorunluluğu, aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülüklere ilişkin madde, başvuruya ilişkin hususlar, elektronik posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletiler maddesi yer almaktadır.
  1. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 16.01.2021 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.
  1. Ticaret Bakanlığı, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkilidir.