11 Kasım 2020 tarihinde 7256 sayılı“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) TBMM’de kabul edilmiştir. Kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmemiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Vergi Barışı’na ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

 1. KAPSAM

Vergi Barışı kapsamında yer alan başlıca yapılandırmaya konu alacaklar şöyledir:

 • Vergiler ve vergi cezaları,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Kapsamda yer alan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar girmektedir.
 1. DÖNEM

Vergi Usul Kanunu kapsamında Vergi Barışı’nda yer alan alacakların dönemleri aşağıda yer almaktadır:

 1. 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 2. 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 3. 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük gibi).

3.YAPILANDIRMA

Vergi Barışı kapsamında kesinleşen alacakların yapılandırması ise aşağıdaki şekilde olacaktır:

 • Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı ödenecek kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamından vazgeçilecektir.
 • Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si ödenecek cezaların % 50’sinden vazgeçilecektir.
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si ödenecek cezaların % 50’sinden vazgeçilecektir.
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek; bu kesinleşmiş alacakların tamamından vazgeçilecektir