31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete ’de 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla  (“Kararlar”) işyerlerinin kiraya verilmesi işlemlerinde uygulanacak olan KDV ve stopaj oranları 31.12.2020 tarihne kadar yeniden belirlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen Kararlara istinaden işyeri kiralama hizmetlerinde KDV oranında indirime gidilerek yeni oran %8 olarak yeniden belirlenmiştir.

Gerçek kişilere yapılan kira ödemeleri ile Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerine, uygulanan stopaj oranı %20’den %10’a indirilmiştir. Öte yandan, dar mükellef kurumlara yapılan kira ödemelerine uygulanan stopaj oranında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtmek isteriz  Dolayısıyla ayrı bir yasal düzenleme yapılmaması durumunda, 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelerde yeniden %20 oranının uygulanacağını hatırlatmak isteriz .

Konuya ilişkin kararlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-4.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-5.pdf