7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile payları hamiline yazılı olan anonim şirketler açısından yeni düzenlemeler getirilmişti.

Bu düzenlemeler uyarınca, hamiline yazılı pay sahiplerinin, ellerindeki pay senetleri ile birlikte 31.12.2021 tarihine kadar pay sahibi oldukları anonim şirkete başvurmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde, bu pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan (“Kanun”) doğan paya bağlı haklarını kullanmaları mümkün olmayacak ve ilgililere Kanun kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

Bir sorunuz olması durumunda Eren Üçok’a ([email protected]) e-posta gönderebilirsiniz.

Eren Üçok
Meltem Güneş