Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) son kayıt tarihlerini yeniden ertelemiştir. Buna göre;

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları

Açısından VERBIS’e son kayıt tarihi 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmiştir.