05.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 5063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayınlanmıştır.

Karar kapsamında, 28.12.2021 tarihli bültenimizde detaylı olarak belirtilen; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerinin, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Devlet katkısı olarak ödenen kısımlarına ilişkin süreler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Yukarıda belirtilen karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]