T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 03.09.2021 tarihinde iş yerlerinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir duyuru yayınlanlanmıştır. Bu doğrultuda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerden isteyebileceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 02.09.2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. Duyuruya ilişkin önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.

Duyuru uyarınca,

  • İşverenler, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işverenler tarafından yazılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. 
  • İşveren tarafından, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işçilere bildirilecektir.
  • İşyeri/işveren tarafından, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulabilecektir.
Batuhan Şahmay
Ceyda Macit