Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 11 Ocak 2022 tarihinde,  çerezler (cookies) yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularına yönelik tavsiye niteliğinde ve yol gösterici mahiyette taslak bir Rehber yayınlamıştır.

Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/1336263f-22bb-4da3-a1b9-aabc0e0e8bff.pdf

Rehber, internet siteleri, akıllı telefon, tablet vb. ortamlarda çerez yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularının, bu uygulamalar çerçevesinde  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun“) uygun şekilde aydınlatma yapabilmeleri hukuka uygun açık rıza almaları konusunda yönlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Rehberin şu an taslak olduğunu ve toplanan görüşler kapsamında nihai hali yayınlanmadan önce değişebileceğini hatırlatırız.  Rehber şu an yol gösterici olsa da, nihai halinin göz önüne alınıp, çerez yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularının Kanun’a uyum süreci açısından, Rehber’in  nihai halinin incelenmesi ve önerilerin dikkate alınmasını önermekteyiz.

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç