T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24.09.2021 tarihli Resmî Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında işverenler bakımından önemli yükümlülükler getirilmiş olup, önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (“Kurum”), mevzuat gereği tebliği gereken tüm belgeler, işverenlere Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilebilir.

Yönetmelik Uyarınca İşverenlerin Önemli Yükümlülükleri:

  • İşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
  • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
Batuhan Şahmay
Ceyda Macit