Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurul”) tarafından Resmi Gazete’de 25.07.2023 tarihinde yayınlanan Karar kapsamında, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün istisnalarından biri olan “yıllık mali bilanço toplamı” kriterinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda, 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamına ilişkin sınır arttırılmıştır.

Güncelleme kapsamında anılan istisna, “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Batuhan Şahmay
Naz Ergörün
Behiç Ateş Gülenç