01.07.2022 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (“Karar”) yayınlanmıştır.

Karar kapsamında, ülke genelinde iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü çalışanın bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 215,70 TL olarak belirlendiği açıklanmıştır.

Bu bilgi ışığında 01.07.2022- 31.12.2022 tarihi arasında aylık asgari ücret brüt 6.471,00 TL (net 5.500,00 TL) olarak uygulanacaktır.

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç