16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile Türk hukukunda ilk defa kripto varlıklara ilişkin bir düzenleme yapılmış ve kripto varlık tanımı getirilmiştir.

Yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarih itibariyle;

  1. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılması,
  2. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulması,
  3. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi,
  4. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı  şekilde iş modelleri geliştirmeleri ve bu iş modellerine göre bir hizmet sunmaları yasaklanmıştır.

Yönetmelik’te “Kripto varlıklar” dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanmıştır.   

 Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 16 Nisan 2021 tarihinde Yönetmelik’e ilişkin olarak kripto varlıkların risklerine dikkat çeken basın duyurusu yayımlamış olup, bu duyuruya https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-17 linkinden ulaşabilirsiniz.