06.12.2021 tarihli Resmi Gazete ile, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, Tebliğ’e konu olan veri koruma görevlisinin veri sorumluları nezdinde atanmasına ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yasal bir yükümlülük bulunmamaktadır; diğer bir deyişle, bu şekilde Tebliğ ve KVKK kapsamında veri koruma görevlisi atanması zorunlu değildir. Böyle bir kişi atansa bile, veri sorumlusunun KVKK kapsamındaki yükümlülükleri etkilenmeyecektir/azalmayacaktır.

Bu tebliğ, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak akredite olan ve Kurum tarafından yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri ile veri koruma görevlileri ve adayları hakkında düzenlemeleri içermektedir.

Bu düzenlemeler ile, Tebliğ’de belirtilen katılım belgesini alan kişiler, yine Tebliğ’de belirtilen sınavda başarılı oldukları takdirde, veri koruma görevlisi unvanını kullanmaya hak kazanacaklardır.

Tebliğ uyarınca, veri koruma görevlilerinin sertifikalandırıldıkları program kapsamında kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilmektedir.

Veri koruma görevlisi, sadece sertifikalarının geçerlilik süresi (bu süre 4 yıldır) boyunca bu unvanı kullanabilir.

Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç