06.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 numaralı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 numaralı Tebliğ’in mülga 8. maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Karar”) kapsamındaki (i) hangi sözleşmelerde bedelin sadece Türk Lirası cinsinden olması gerektiği, (ii) hangi sözleşmelerde bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabileceği ve (iii) Türk Lirası’na çevrilmesi gereken sözleşmeler açısından Türk Lirası’na çevirme yöntemi belirtilmiştir.