Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri başlıklı yazısı kapsamında, 06.09.2021 tarihi itibariyle COVID-19 aşısı olmayan çalışanlardan zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işverenler tarafından talep edilebilmekte idi. Halihazırda bu yazıyı yürürlükten kaldıran herhangi bir bildirim yayımlanmamıştır.

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2022 tarihli yazısında, özel iş yerlerinde çalışanlara PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Fakat bu yazının yürürlükten kaldırdığı yazı ve genelgeler arasında yukarıda sayılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısı yer almamaktadır, dolayısıyla da bu iki düzenleme birbiri ile çelişki içerisindedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 19.01.2022 tarihli yeni yazısı ile, 18.01.2022 tarihi itibariyle işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu* kararıyla gerektiğinde çalışanlardan PCR testi talep edebileceklerini, ancak bu durumdan kaynaklanan maliyetlerin çalışanlara yansıtamayacaklarını belirlemiştir.

*50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararlarını uygulamalıdır.

Belirtilen yazılar ve bilgilendirmeler ışığında, ilgili kurumlar tarafından yeni bir yazı yayınlanana/açıklama yapılana kadar, mevcut durumda:

  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararı ile ve masrafı işveren tarafından karşılanmak üzere, çalışanlardan PCR testi talep edilebileceği,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmayan işyerlerinde ise, çalışanlardan haftada bir zorunlu PCR testi talep edilmesi, yukarıda yer alan İçişleri Bakanlığı yazısına aykırılık oluşturabileceğinden, çalışanlar PCR testi vermekten imtina ederlerse, işverenlerin bu kapsamda aksiyon almasının risk teşkil edebileceği kanaatindeyiz.
Batuhan Şahmay
Özlem Özdemir Yılmaz
Kıdemli Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]