4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” uyarınca; yabancı sermayeli şirketlerin, yabancı şirketlerin Türkiye şubelerinin ve irtibat bürolarının bir önceki yıla ait faaliyetlerine ilişkin bilgileri, her yıl Mayıs ayının sonuna kadar Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

Bildirim için son günün 31.05.2022 olduğunu hatırlatmak isteriz.

Sevim Özkan
Avukat | [email protected]
Nazay Cakcak
Avukat | [email protected]