Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlularının1 Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) kaydına ilişkin son tarihler, 23.06.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda uzatılmıştır. Bu kapsamda, VERBIS’e kayıt yükümlülüğünün tamamlanmasına yönelik son tarihler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan şirketlerin, ana faaliyetleri konuları özel nitelikli kişisel veri işlemek olmadıkça, VERBIS’e kayıt yükümlülüğünden istisna olduğunu hatırlatırız.