08.06.2022 tarihinde Adalet Bakanı tarafından açıklanan ve konut kira sözleşmelerinde kira bedeli artışını %25 ile sınırlayan geçici düzenleme, 08.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu itibarla, henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamış olsa da, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na aşağıdaki geçici maddenin eklenmesi beklenmektedir:

“Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ila 01.07.2023 (bu tarih dahil) arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde, değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

Söz konusu geçici düzenleme ile, sadece konut kiralarında, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten  01.07.2023 tarihleri arasında yapılacak kira bedeli artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılacağı belirtilmektedir.

Pelin Tırtıl Esin
Naz Ergörün
Avukat | [email protected]
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]