19.04.2022 tarihli Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) yayınlanmış olup, işbu Tebliğ ile 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeleri düzenleyen 8’inci maddesinde bazı önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

Söz konusu düzenleme ile, 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8’inci maddesinin,  Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerini düzenleyen 9’uncu fıkrasının sonuna bir cümle eklenmiş olup, madde metninin yeni hali aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 8’inci maddesinin 15’inci fıkrası da aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir:

  • On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

Yukarıda yer alan değişiklikler, yayın tarihi (19.04.2022) itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Pelin Tırtıl Esin
Behiç Ateş Gülenç
Avukat | [email protected]