28.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte (“Yönetmelik”)  birtakım değişiklikler yapılmıştır.  Bu değişiklikler yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra (yani 28.09.2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Bültenimizde, sadece işverenler yönünden Yönetmelik’te yapılan değişikliklere odaklanacağız. Bahse konu değişiklikler ise aşağıdaki gibidir:

  • “Hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikim” başlıklı Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 3. fıkrasına yapılan eklemeyle, katılımcının işveren tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazandığı hallerin* arasına “işverenin rızası” da eklenmiştir.

*(i) İşveren tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle fesih haricinde son verilmesi veya (ii) katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya (iii) maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut (iv) işverenin aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi, (v) veya iflas yahut konkordato ilan etmesi. 

  • Yönetmeliğe eklenen “Alacağın devri” başlıklı 26/C maddesinin, alacağın bankalara devrine ilişkin düzenlemelere yer verilen 1.fıkrasında, işveren grup emeklilik sözleşmelerinin devredilemeyeceği belirtilmiştir.
Batuhan Şahmay
Öykü Eyüboğlu
Behiç Ateş Gülenç