3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği (“36 No’lu Tebliğ”) ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

36 No’lu tebliğ ile KDV tevkifatına ilişkin değişikliklerde bulunulmuş olup bu hususlar ilişkin açıklamalarımız ve yürürlük tarihler yer almaktadır.

  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile emeklilik şirketleri tevkifat uygulamasına eklenmiştir. Bu kuruluşların Tebliğde özel olarak belirlenen hizmetler dışında tüm hizmet alımlarında tevkifat uygulaması öngörülmüştür. Yürürlük tarihi 01.07.2021 olarak belirlenmiştir.
  •  Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen sağlık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmamasına karar verilmiştir. Yürürlük tarihi 01.07.2021 olarak belirlenmiştir.
  • Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin KDV dahil 1.000 TL olan alt sınır 2.000 TL olmuştur. Yürürlük tarihi 01.07.2021 olarak belirlenmiştir.
  • KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemlerinin nasıl uygulanacağı konusunda açıklamalar yapılmıştır. Yürürlük tarihi 03.06.2021 olarak belirlenmiştir.
  • Tüm boyama kitapları yerine uluslararası standart kitap numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları tesliminin, KDV Kanununun 13/n maddesi uyarınca vergiden istisna tutulması öngörülmüştür. Yürürlük tarihi 01.07.2021 olarak belirlenmiştir.
  • Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ikinci el gayrimenkul teslimlerinde özel matrah şekli uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Yürürlük tarihi 03.06.2021 olarak belirlenmiştir.
  • Finansman gider kısıtlamasına tabi giderin KDV’sinin indirim konusu yapılması konusunda açıklamalarda bulunulmuştur. Yürürlük tarihi 03.06.2021 olarak belirlenmiştir.
  • Birden fazla işlem için iade hakkı bulunan mükelleflerin bazılarında iade hakkını kullanmamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.  Yürürlük tarihi 03.06.2021 olarak belirlenmiştir.

Tebliğin metnine 36 No’lu Tebliğ linkinden ulaşabilirsiniz