09 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 farklı yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile elektrik, maden, petrol, nükleer ve yenilenebilir enerji mevzuatlarında aynı çerçevede değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler ile ilgili bakanlığa veya kuruma sunulacak imza sirkülerleri yerine şirketlerin sicil tasdiknamelerinin sunulacağı belirtilerek, imza sirkülerinin bu alanlardaki kullanımı sona erdirilmiştir.

Değişik yapılan yönetmelikleri aşağıda özetlemekteyiz:

İlgili MevzuatDeğişiklik
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Ön lisanslı ve lisanslı üretim tesisleri için projeler, dilekçeye ek olarak Bakanlık Proje Onay Birimine imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Lisanslı ve lisanssız elektrik üretim tesisleri için kabul başvurularında Bakanlığa sunulacak EK-1, EK-2 ve EK-3 belgelerinde imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikI (A) Grubu maden ruhsatının devredilmesi halinde Valiliğe sunulacak belgeler arasından devralanın imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Ruhsat, sertifika ve maden haklarına ilişkin yapılacak ihalelere tüzel kişinin müracaat etmesi halinde sunulacak belgelerde imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTesis sahibinin ön kabul ve kabul başvuruları kapsamında Bakanlığa sunulacak EK-1, EK-3 ve EK-5 belgelerindeki imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikİlk başvuruda yapılacak araştırma izni için gerekli EK-2 belgesinde imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikYEKA kullanım hakkı yarışması başvurularına yapılacak müracaata ilişkin belgeleri imzalayacak kişilere ilişkin bilgilerde imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi getirilmiştir.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikYerli imalat kullanım belgesinin ekinde yer verilecek bilgiler arasındaki imza sirküleri sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.